Iseteenindus

Narva elektrijaamad elektri tootmist ei vähenda

07.03.2012
Narva elektrijaamad ei vähenda elektri tootmist seoses planeeritava energeetikute streigiga.

„Energeetikute ametiühing on meile teada andnud kavatsusest korraldada reedel, 9. märtsil streik ning vähendada elektri tootmist Eesti elektrijaamas. Oleme seisukohal, et tootmisplaanis ette nähtud tootmismahud tuleb täita ka streigi korral ning Narva elektrijaamades elektri tootmise vähendamine ei tule kõne alla," sõnas Eesti Energia Narva elektrijaamade juht Tõnu Aas. „Tootmismahtu vähendamine seab ohtu Eesti elektrisüsteemi stabiilsuse ning seda ei saa me lubada," rõhutas Aas.

Vastava seisukoha edastasid Narva elektrijaamad ka ametiühingule.
Tõnu Aas kinnitas, et Narva elektrijaamad on valmis streigi korral korraldama tööd nii, et tootmisplaanid saavad täidetud täies mahus ja Eesti varustuskindlus saab tagatud.

Vastavalt seadusele peab ametiühing streigi korral planeeritava koormuse vähendamise kooskõlastama tööandajaga ehk Narva elektrijaamadega. Kui omavahelist kokkulepet ei saavutata, kaasatakse edasistesse läbirääkimistesse riiklik lepitaja. Riikliku lepitaja otsus on kohustuslik.

Tõnu Aas rõhutas, et sanktsioneerimata ja omavoliliselt ei tohi ametiühingud ega Narva elektrijaamade töötajad jaamade tootmist vähendada. „Selline tegevus on ebaseaduslik ja lubamatu ka streigi puhul," rõhutas Aas.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]