Iseteenindus

Klientide huvi elektrituru võimaluste kohta kasvab

05.10.2012
Elektrituru täieliku avamiseni on jäänud vähem kui kolm kuud ning seoses sellega on kasvanud ka klientide huvi saada infot eesolevatest muudatustest. Ainuüksi viimase kuu jooksul oleme käinud teemast rääkimas pea 15 korral. Kogu aasta vältel on sarnaseid esitlusi kogunenud ligi 50. Kutseid oleme saanud nii kohalikelt omavalitsustelt, erinevatelt liitudelt ja ühendustelt, konverentsi korraldajatelt kui ka ettevõtetelt üle Eesti. Loomulikult võtame taolised kutsed heal meelel vastu.

Ühtlasi on hoogu sisse saamas lepingute sõlmimine – Eesti Energia elektrilepingu kasuks on otsustanud üle 6000 kliendi. Hinnapakkumisi on meie e-teenindusest võetud aga kordades rohkem - üle 30 000. See näitab, et inimesed on asunud oma võimalustega tutvuma, et enne 10. detsembrit langetada läbikaalutud otsus.