Iseteenindus

Huvi Enefiti Jordaania elektrijaama hanke vastu on suur

03.11.2012
Mitmed rahvusvahelised ehitus- ja projekteerimisfirmad kinnitasid oma soovi osaleda Enefiti poolt välja kuulutatud hankel põlevkivielektrijaama rajamiseks Jordaaniasse. Hanke esimesele voorule järgnenud põhjaliku finants- ja tehnilise hindamise põhjal on Enefit välja valinud firmad, kellega minnakse edasi hanke teises etapis.

Elektrijaama projekteerimis- ja ehitushange kuulutati välja 2012. aasta juunis, hanke lõplikud tulemused selguvad 2013. aasta esimeses kvartalis.

Elektrijaama ehitust on võimalik alustada 2013. aasta lõpus, peale finantseerimisega seotud tegevuste lõpetamist. Jordaaniasse rajatava elektrijaama võimsus on 460 MW ning tänaste plaanide kohaselt valmib see 2017. aastal.

Hanke väljakuulutamisele eelnes kokkulepe Jordaania energia- ja maavarade ministeeriumi ning riikliku energiaettevõtte National Electric Power Companyga (NEPCO) pikaajalise elektrimüügi lepingu tingimuste osas.

Elektrijaam, mis kasutab 100% kohalikku kütust, suurendab märkimisväärselt Jordaania kuningriigi energiasõltumatust ja vähendab riigi kulutusi kütuse impordile. Tänu elektrijaama rajamisele paraneb ka tööhõive. Selle ehitusetapis saab tööd ligi 3000 inimest ning käikuandmisel tekib juurde 1000 alalist töökohta.

Enefit omab Jordaania arendusprojektist 65%-st enamusosalust. Arendusprojektis osaleb Eesti Energia kõrval finants- ja strateegilise partnerina Aasia üks juhtivaid energiaettevõtteid YTL Power International Berhad (YTLPI), kellele kuulub 30%-ne osalus. Lisaks omab projektis 5% osalust Enefiti Jordaania partner Near East Investment.

Enefit on Eesti Energia kontserni rahvusvaheline kaubamärk, mis esindab grupi äritegevust Jordaanias, USA-s, Lätis ja Leedus.