Iseteenindus

Tormiga kaasnenud keskpinge elektrivõrgu rikked peale Pärnumaa parandatud

27.11.2008
Täna neljapäeva lõunaks olid kõik tormijärgsed keskpinge elektrivõrgu rikked parandatud. Vaid Pärnumaal oli veel ligi 900 majapidamist ilma vooluta. Pärnumaal tekkis valdav osa riketest esmaspäeva õhtul ja teisipäeval, kui elektrita jäi ligi 8000 majapidamist. Tegemist oli viimase nelja aasta suurima elektrivõrgu rikete arvuga peale “Jaanuaritormi” 2005. Staažikamad elektrikud mäletavad elektrivõrgule samalaadset kahju teinud lumetormi aastast 1976. Kuna korda on saanud kõik keskpingeliinid v.a Pärnumaal, siis palume klientidel EE rikketelefonile 1343 teada anda, kui keegi on veel vooluta. Hetkel käib madalpingeliinide parandamine ning üksikutel juhtudel võib olla ka selliseid kliente, kelle madalpinge rikkest ei ole EE teadlik. Samas on ka tänase päeva jooksul uusi rikkeid juurde tulnud. Kõige rohkem tõi torm rikkeid kaasa Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal. Eesti Energia ja partnerfirmade ligi 150 rikkebrigaadi 400 elektrikuga parandasid nelja päeva jooksul üle 1000 rikkekoha. Peamiseks rikkepõhjuseks olid märja ja raske lume all elektriliinidele langenud ning paindunud puud ja suured oksad. Eesti Energia rikke- ja klienditelefon teenindasid nelja päevaga 65 000 rikkekõnet. Tavapäraselt on ligi 35 000 – 40 000 kõnet terve kuu jooksul. Kui kõiki kõnesid ei suudetud üheaegselt teenindada, loeti EE-le teada olev piirkonna rikkeinfo automaatvastajale. Rikete kõrvaldamine võttis võrreldes tavaolukorraga kordi rohkem aega, kuna ligipääsetavus rikkekohtadele oli väga halb tänu paksule lumele – tiheda lumekatte all olid nii kõrvalteed kui liinikoridorid, mis tegi väga keeruliseks tehnika ja inimeste liikumise rikkekohtade otsimisel ja rikete parandamisel. Pühapäeval ja esmaspäeval olid paljud rikketööd häiritud ka väga tugeva tuule ning tiheda lumesaju tõttu, kuna sellistes tingimustes töötamine oleks võinud kohati elektrikutele eluohtlikuks muutuda. Rikete kõrvaldamisel lähtusime ennekõike kliendiarvust, ehk esmajärjekorras parandati elektriliinid, mille toitel oli rohkem tarbijaid. Eesti Energia tänab kõiki inimesi, kes aitasid meid rikkekohtade otsimisel ning lükkasid lumest lahti kõrvalteid, et meie rikkebrigaadid kiiremini rikkekohtadeni jõuaks. Samuti tänab Eesti Energia kõiki partnerfirmasid, kes on alates pühapäevast kõiki raskusi trotsides ligi 1000 riket parandanud.
Kristjan Hamburg
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht