Iseteenindus

Elektrikatkestused kell 16:00

24.11.2008
Kui täna keskpäeval oli vooluta veel ligi 33 000 majapidamist ja ettevõtet, siis kella neljaks oli elektrita majapidamiste arv ligi 15 tuhande võrra vähenenud. Kell neli oli elektrita veel 18 900 majapidamist.

Kõige rohkem on rikete arv vähenenud Harjumaal, kus keskpäeval oli vooluta veel ligi 9 000 majapidmiast, kuid kell neli 3 800.

Alates keskpäevast on uusi rikkeid juurde tulnud ennekõike Viljandimaal ja Pärnumaal, kus kell neli oli vastavalt vooluta veel 3500 ja 1900 majapidamist.

Alates tormi algusest on Eesti Eneriga Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas olnud rikkeid kokku veidi üle tuhande ning täna kella neljaks olid rikkebrigaadid parandanud ligi 400 riket.

Tänase päeva jooksul on üle Eesti väljas olnud 150 rikkebrigaadi ligi 350 elektrikuga. Lisaks on kaasatud Jaotusvõrgu teised spetsialistid, kes tavaolukorras rikete kõrvaldamisega ei tegele. 

Öösel on rikketööd raskendatud, kuid täielikult töid ööseks ei katkestata.

Tänu paksule lumele on olnud rikkekohtadeni jõudmine ülimalt raskendatud. Lisaks sellele, et keeruline on spetsiaaltehnikaga liinitrassil liikuda, olid tänase päeva jooksul lahti ajamata ka paljud kõrvalteed, mille kaudu elektriliinide lähedale jõuda.

Tänu väga rasketele oludele tuleb valmis olla selleks, et väiksemad rikkekohad saab parandatud alles mitme päeva jooksul.

Tegemist on suurima rikete arvuga elektrivõrgus alates "Jaanuaritormist" 2005. aastal. Tollal oli elektrita kokku ligi 100 000 majapidamist ja ettevõtet.

PS! Järgime kokkuvõte kell 20:30

Kristjan Hamburg
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht