Iseteenindus

Elektrikatkestuste seis kell 6:00

24.11.2008
Täna hommikul kell 6:00 oli Eesti Energia Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas elektrita ligi 30  000 majapidamist ja ettevõtet. Eile õhtul kell 20:00 oli elektrita 34 000 klienti. Hilisõhtul ja öösel on tugev tuul ja lumetorm levinud ka Saaremaale, kus vooluta jäi 2300 majapidamist. Endiselt kõige rohkem kliente on elektrita Harjumaal - 9050, Virumaal - 8800, Viljandimaal 3500, Järvamaal 1900, Võrumaal 1800 ja Tartumaal 2200. Öö jooksul on rikkebrigaadid suutnud teha töid alajaamades. Valges on võimalik alustada elektriliinide parandamisega. Rikketöid aeglustab endiselt raske ligipääsetavus rikkekohtadele, kuid mandriosas on tuul veidi vaibunud ning nähtavus paranenud. Esmajärjekorras parandatakse rikked liinidel, mis varustavad elektriga suuremat hulka kliente. Arvatavasti tänase päeva jooksul kõiki tormiga tekkinud rikkeid kõrvaldada ei suudeta. Rikkeid on täna kõrvaldamas üle 100 Eesti Energia ja partnerfirma rikkebrigaadi paarisaja elektrikuga. Liinide läbikäimisel ja rikkekohtade otsimisel on kaasatud ka Eesti Eenergia Jaotusvõrgu spetsialistid, kes tavaolukorras rikketöödega ei tegele. Mahakukkunud elektriliinile ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna need võivad olla pinge all ning anda elektrilöögi. Purunenud elektriliinidest palume teavitada Eesti Energia rikketelefoni 1343. PS! Järgime kokkuvõte kell 12:00 Kristjan Hamburg
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht