Iseteenindus

Elektrikatkestuste seis kell 20:30

24.11.2008
Kell kaheksaks õhtul oli elektrita 33 500 majapidamist ja ettevõtet. Võrreldes kella neljase seisuga on see 1500 klienti rohkem. (Andmed ei puuduta Läänemaad ja Viimsit, kus elektrivõrgu teenust pakub Fortum ning Narva linna ja selle ümbrust, kus võrguteenuse pakkuja on VKG Elektrivõrk). Kõige enam oli elektrikatkestusi Harjumaal, ligi 10 000, Lääne-Virumaal ligi 7 000 ning Viljandimaal 3500. Kella kaheksaks oli tugev tuul levinud ka Lääne-Eesti saartele ning rikkeid on ka Hiiumaal ja Saaremaal. Öösel ja tugeva tuulega rikketöid praktiliselt teha ei saa. Seega jääb enamuse rikete kõrvaldamine homsele päevale. Päeva jooksul on olnud rikete parandamine samuti oluliselt raskendatud, kuna nähtavus on olnud ülimalt halb ning ligipääsetavus rikkekohtadele paksu lume tõttu väga keeruline ka selleks ettenähtud spetsiaaltehnikaga. Kuna ilmaprognoos näitab tormi vaibumist alles homse päeva jooksul, võib elektririkkeid öösel veelgi juurde tulla. Eesti Energia soovitab veelgi enamateks elektrikatkestusteks valmistuda ning varuda patareisid ja vett, kelle veevarustus sõltub elektrivoolust. Samuti soovitame laadida mobiiletelefonide akud, et elektrikatkestuse korral oleks võimalus sidet pidada. PS! Järgmine kokkuvõtte homme kell 7:30 Kristjan Hamburg
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht