Iseteenindus

Eesti Energia ja Outotec asutavad ühisettevõtte

03.11.2008

Eesti Energia ja Outotec allkirjastasid lepingu, moodustamaks ühisettevõtte keskkonnasäästliku, energiaefektiivse ja majanduslikult eduka põlevkivi töötlemise tehnoloogia väljatöötamiseks ja turustamiseks.

Eesti Energiale kuulub uues ettevõttes 60% suurune enamusosalus ja Outotecile ülejäänud 40%. Kava kohaselt saab uuest ettevõttest arvestatav põlevkivitehnoloogia lahenduste pakkuja, milles on ühendatud Eesti Energia kogemused põlevkivi kaevandamise ja töötlemise valdkonnas ning Outoteci ekspertteadmised keevkihttehnoloogiast. Ühisettevõtte loomine toetab nii Outoteci kasvustrateegiat kui ka Eesti Energia vedelkütuste tootmise strateegiat.

Ühisettevõtte abil kavatsetakse arendada Eesti Energia põlevkiviõli tootmise tehnoloogiat, rakendada uut tehnoloogiat Eestis Narva kommertstehastes ja pakkuda uut tehnoloogiat kasutamiseks põlevkivimaardlates kogu maailmas. Otsus esimese täiustatud tehnoloogial põhineva õlitehase ehitamiseks langetatakse kava kohaselt 2009. aasta mais.

„Eesti Energia on aja jooksul omandanud võrreldamatud kogemused põlevkivi kaevandamise, töötlemise ja põlevkivist energia tootmise vallas. Käesolev ühisettevõte aitab meil alustada uut ajajärku tootmisprotsessi täiustamises, et vastata tuleviku keskkonnaalastele väljakutsetele,” rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

Eesti Energia juhatuse liige ja kütuste valdkonna juht Harri Mikk selgitab: „Me oleme veendunud, et Outoteciga koostöös välja töötatud uue tehnoloogiaga hakatakse tootma suur osa tulevastel aastatel toodetavatest mittekonventsionaalsetest vedelkütustest."

“Energiavarude kahanemise tõttu otsitakse kogu maailmas alternatiivseid kütuseallikaid. Üks oluline kütuseallikas on põlevkivi, seega on põlevkivitööstuse jaoks säästvate tehnoloogiate väljatöötamine tähtis ülesanne. Suuri põlevkivimaardlaid leidub näiteks USA-s, Brasiilias, Hiinas, Jordaanias, Venemaal ja Eestis. Meie nägemuse kohaselt on uuel ühisettevõttel meie keevkihttehnoloogiaga põlevkivitööstuses arvukalt ärivõimalusi. Samuti näitavad varasemad kogemused selles valdkonnas, et algselt kaevandamis- ja metallurgiatööstusele välja töötatud tehnoloogiaid saab rakendada ka teistes töötleva tööstuse harudes,” selgitab Outoteci tegevjuht Tapani Järvinen.

Põlevkivi tsirkuleeriva keevkihi edukad katsed sooritati Outoteci uurimiskeskuses Frankfurtis 2008. aasta suvel. Peale erinevate põlevkivitüüpide ja õliliivade saab uut tehnoloogiat kasutada ka süsivesinikke sisaldavate materjalide, nagu plastmassjäätmete ja vanade rehvide ringlusse võtmiseks.

Outotec on üks maailma juhtivaid ettevõtteid maavarade ja metallide töötlemise tehnoloogia valdkonnas, mis pakub uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi erinevatele klientidele sellistes tööstusharudes nagu maavarade töötlemine, raua- ja terasetööstus, alumiiniumi ja värviliste metallide tööstus. Outotec Oyj on noteeritud Nasdaq OMX Helsingi börsil. www.outotec.com

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
iveri.marukashvili@energia.ee