Iseteenindus

Eesti Energia 2008/09. majandusaasta esimese poolaasta tulemused

24.10.2008
Eesti Energia 2008/09. majandusaasta esimese kuue kuu äritulud ulatusid 4 554 mln kroonini, mis on võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 569 mln krooni võrra rohkem. Kontserni ärikasumiks kujunes 428 miljonit krooni ning puhaskasumiks 185 miljonit krooni. Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik nentis poolaasta majandustulemusi kommenteerides, et äritulude kasvu peamiseks allikates olid elektri, soojusenergia ning põlevkiviõli müük. Kaasiku sõnul avaldas tulemustele negatiivset mõju sellest aastast lisandunud heitmekvootide ostukulu. “Teeme tööd kontserni efektiivsusnäitajate paranemise nimel ning ootame majandusaasta 12 kuu jooksul nii äritulude ja ärikasumi kasvu kui ka 900 miljoni krooni piirimaile jäävat puhaskasumit,” avaldas majandusaasta puhaskasumi prognoosi Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Esimese poolaasta üheks positiivseks sündmusteks on kindlasti kordaminekuid Eesti Energia tütarettevõttel Lätis. Eesti Energia tütarettevõte Lätis E.Energy SIA on sõlminud septembri lõpu seisuga lepinguid Lätis 320 GWh kohta aastas, mis moodustab ligikaudu 4% Läti elektrienergia kogutarbimisest. E.Energy käesoleva majandusaasta esimese kuue kuu energiamüük Lätis oli 26 GWh ning alates müügitegevuse alustamisest juulis 2007 kokku 35 GWh. Elektrienergia kodumaine müük 2008/09. majandusaasta esimesel kuuel kuul oli 3 143 GWh, mis on 134 GWh ehk 4,4% suurem kui 2007/08. majandusaasta vastaval perioodil. Elektrimüük avatud turule vähenes 7 GWh (-1,9%), müük suletud turu äriklientidele kasvas 73 GWh (4,3%), koduklientidele 60 GWh (9,4%) ning võrguettevõtjatele 8 GWh (2,3%). Elektrienergia eksport majandusaasta esimesel kuuel kuul oli 1 120 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 405 GWh ehk 26,6%. Peamiselt tuleneb kahanemine Lätti müüdud ekspordimahtude väiksemast kogusest – kuue kuuga moodustas eksport Lätti 207 GWh, vähenedes 662 GWh ehk 76,2%. Eksport Soome moodustas esimese kuue kuuga 912 GWh, kasvades 257 GWh ehk 39,2%. Vaadeldaval perioodil eksporti Leetu ei toimunud. Soojusenergia müük moodustas 2008/09. majandusaasta esimese kuue kuuga 436 GWh, kasvades 66 GWh võrra võrreldes 2007/08. majandusaastaga. Kasvu taga on suures osas Iru elektrijaama töötamine käesoleva aasta juunis-juulis (eelmisel aasta samal perioodil müüki ei toimunud). Soojusenergia müüki on positiivselt mõjutanud ka keskmine välistemperatuur, mis oli perioodil 2008. aasta aprill-september 0,8 kraadi külmem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Raske kütteõli maailmaturuhind on tihedalt seotud nafta maailmaturuhinnaga, mis majandusaasta esimese kuue kuu jooksul oli vahemikus 86-144 dollarit barrelist. Naturaalnäitajates müüdi kuue kuuga 70 tuh. tonni põlevkiviõli. 2008/09. majandusaasta esimese kuue kuu investeeringud moodustasid 1 768 mln krooni. Investeeringute fookus püsib elektrivõrkudel, kuhu suunati kuue kuu jooksul 1 205 mln krooni. Põhivõrgu suurimateks investeeringuteks olid Kiisa jaotlate renoveerimine, Rakvere ja Veskimetsa jaotusseadmete renoveerimine ning Ülemiste-Lasnamäe 110 V kaabelliini rekonstrueerimine. Jaotusvõrgu investeeringud olid nii uute liitumiste väljaehitamiseks kui ka elektriliinide töökindluse ning kvaliteedi tagamiseks. Eesti Põlevkivi investeeringud olid seotud peamiselt Estonia kaevanduse uusehituste ja seadmetega ning Narva elektrijaama investeeringud töökindluse ja kvaliteedi tagamiseks. Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kuue kuu vahearuandes, mis valmib 45. nädalal.
Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]