Iseteenindus

Eesti Energia 2008. a. septembrikuu müügitulemused Eestis

22.10.2008
Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a. septembris 596 gigavatt-tundi (GWh), mis on 48 GWh ehk  8,8% rohkem kui varasemal aastal. Müüki mõjutas positiivselt 1,3oC külmem septembrikuu. Müük kasvas kõikide kliendisegmentide lõikes  kodu- ja äriklientidele ning võrguettevõtjatele. Müük suletud turu klientidele moodustas 447 GWh ja suurenes 9,0 % võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh müük koduklientidele kasvas 11,3%  ja äriklientidele  8,2% võrra. Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük suurenes võrreldes 2007. a septembrikuuga 11,8% võrra ning moodustas 91GWh. Müük võrguettevõtjatele kasvas 2007. a. septembrikuuga võrreldes 3% ning moodustas kokku 58GWh. Eesti Energia septembrikuu keskmine elektrienergia müügi hind kodumaisel turul oli 460,3 kr/MWh, kasvades aastaga 11%. Sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 1 157 kr/MWh, mis on kasvanud aastaga 129 % võrra  tänu CO2 heitmekvootide kallinemisele, kõrgetele nafta ja kivisöe hindadele ning kaabliühendusprobleemidele Norra ja Rootsi vahel. Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. septembris oli kokku 76 GWh, mis võrreldes 2007. a. septembrikuuga suurenes11 GWh võrra. Kasv on tingitud madalamast välisõhu temperatuurist septembris 2008. Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]