Iseteenindus

BALTRELi esimeheks valiti Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo

22.10.2008
16.- 17. oktoobril kogunes Läänemere piirkonna suurimaid elektritootjaid ja ülekande ettevõtteid ühendav organisatsiooni BALTREL komitee aasta seminarile Poolas. BALTREL-i kõrgetasemelise komitee kogunemisel nimetati organisatsiooni uueks esimeheks Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

BALTREL-il, Läänemere-äärsete riikide elektrialase koostöö komiteel (the Baltic Ring Electricity Co-operation Committee), on tähtis roll ühise elektrituru kujundamisel Läänemere piirkonnas. Ühine elektriturg aitab oluliselt tugevdada piirkonna majanduslikku arengut, elektrivarustuskindlust ja keskkonnaolukorda.

BALTREL-i tööprogrammi järgi peetakse näiteks Läänemere piirkonnas dialoogi selle üle, kuidas elektriturge arendada, regionaalseid turge laiendada ja neid suurematesse Euroopa turgudesse integreerida.

BALTREL on Läänemere piirkonnas ainuke organisatsioon, mis ühendab endas nii elektritootjad kui ka ülekande ettevõtteid. 1998. aastal moodustatud organisatsiooni kuulub 15 ettevõtet 11 riigist: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi, Taani, Poola, Valgevene, Venemaa. Organisatsiooni juhib BALTREL-i komitee, mis määratakse ametisse üheks aastaks ja kuhu kuuluvad liikmeettevõtete tegevjuhid. 2008. aastal on BALTREL-i esimees Poola elektritootja PGE juht Pawel Urbanski. 2009. aastaks valiti esimeheks Raine Pajo.

Raine Pajo on Eesti Energia juhatuse liige alates 2006. aasta detsembrist. Raine põhivastutus on kontserni soojuse- ja elektrienergiatootmise valdkonna juhtimine. Pajo on Eesti Elektroenergeetika seltsi juhatuse liige ja ülemaailmse kõrgepinge elektrisüsteemide nõukogu CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques) Eesti Rahvuskomitee juht.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]