Iseteenindus

Eesti Energia kuulutab välja registreerumise koolinoorte füüsikavõistlusele “Energiline Energia” 2008

14.10.2008
Füüsikavõistluse “Energiline Energia” 2008 eesmärgiks on suurendada energeetika ja loodusteaduste populaarsust noorte hulgas, juhtida tähelepanu energeetika olulisusele meie elus ning siduda kooli füüsikatunnis õpitav igapäevaeluga. Võistlema on oodatud kõik põhikoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased üle Eesti.

Võistlus toimub kolmapäeval, 05. novembril 2008 kell 13.00-16.00 Haapsalus, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Narvas, Paides, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Viljandis, Võrus. Igas linnas määratakse võistluse toimumiseks üks kool, kuhu on oodatud osalema nii vastava kooli kui selle lähipiirkonna koolide õpilased.

Võistluse ülesanded puudutavad eelkõige kooli füüsikaõppe energeetika valdkonda ja nende edukas lahendamine ei eelda niivõrd faktiliste teadmiste omamist kui arusaamist meid ümbritsevast. Ülesannete raskusaste on jõukohane laiemale hulgale noortele, mitte ainult füüsikaala tippudele.

Võistlus toimub kahes vanuserühmas: 8.-10. klass (noorem rühm) ning 11.-12. klass ja kutsekoolid (vanem rühm).  Võistlus on individuaalne. Ühe vanuserühma ülesannete kogum koosneb 7 ülesandest. Ülesandeid on võimalik lahendada nii eesti kui ka vene keeles. Võistlusel lahendatava ülesannete kogumi komplekteerib füüsikaõpetajatest koosnev žürii.

Auhinnalisi kohti on 60, mõlema vanuserühma parimatele on välja pandud peaauhind. Žürii selgitab välja noorema ja vanema vanuserühma absoluutse võitja ning noorema vanuserühma iga klassi 10 parimat ja vanema vanuserühma mõlema klassi 15 parimat. Parimaid õpilasi ja nende õpetajad tunnustatakse Tallinnas toimuval autasustamisvastuvõtul. Tulemused avaldatakse 20. novembril 2008 Eesti Energia kodulehel www.energia.ee/energilineenergia.

Võistlusele saab registreeruda kuni 29. oktoobrini 2008 Eesti Energia kodulehel www.energia.ee/energilineenergia.

Registreerumisel märkida osavõtja ees- ja perekonnanimi, klass, kool ning kus linnas ja millises keeles soovib õpilane võistlusel osaleda.

Võistlust korraldab Eesti Energia koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi ja üldhariduskoolide füüsikaõpetajatega.

2005. aastal toimus võistlus esmakordselt Tallinnas; 2007. aastal üle Eesti, mil osales võistlusel üle 400 õpilase 32 koolist ja 11 linnast.

Lisainformatsioon:
Aarne Silas
Gustav Adolfi Gümnaasiumi reaalainete õppetooli juhataja
tel: 55 17 897
e-post: [email protected]

Kristel Laud,
Eesti Energia järelkasvu projektijuht
tel: 71 52 289
e-post: [email protected]

Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]