Iseteenindus

Eestis toimub esmakordselt tuumaenergiaalane konverents

07.10.2008

9. ja 10. oktoobril toimub Eestis esmakordselt rahvusvaheline tuumaenergiaalane konverents ”Kaasaegne ohutu tuumaenergia - tuumajaamade majandamine ja jäätmete käitlemine.”

„Tuumaenergia kasutuselevõtmine on võimalik tulevikustsenaarium ka Eesti jaoks ning seetõttu oleme kutsunud tunnustatud asjatundjaid üle maailma sellel teemal oma kogemusi ja teadmisi meiega jagama,“ sõnas Anto Raukas, MTÜ Tuumajaam juhatuse liige. „Tänapäevased tuumajaamad on efektiivsed ja turvalised. Selles on lihtne veenduda, külastades näiteks siinsamas lähedal Soomet energiaga varustavaid reaktoreid. Samuti tegeletakse aktiivselt tuumajäätmete küsimusega ning sellelgi teemal on mitmelt poolt kuulda huvitavaid lahendusi.“

Tallinna Tehnikaülikoolis aset leidval konverentsil osalevad tunnustatud tuumaenergia asjatundjad Eestist, Soomest, Rootsist, Leedust, Venemaalt, Rumeeniast, Prantsusmaalt, USA-st ja Jaapanist.

Konverentsil arutletakse tuumaenergia võimaliku rolli üle Eesti energeetika arengus aastani 2030 ning käsitlemist leiavad väikeriikidele sobilike väikeste ja keskmiste reaktorite vallas toimunud viimased arengud. Esinejad jagavad kogemusi mitme erineva tuumajaama sulgemise osas ning räägitakse ka tuumajäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud küsimustest. Lisatud on konverentsi programm.

Konverents toimub Tallinna Tehnikaülikoolis - Ehitajate tee 5, VI korpus, auditoorium 229. Üritus on kõigile avatud ja tasuta, kuid palume kõigil eelnevalt registreeruda [email protected]  

Konverentsi korraldajad on MTÜ Eesti Tuumajaam, Eesti Energia AS, Ben Energy OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Eesti Roheline Rist, Eesti Välispoliitika Instituut.

MTÜ Eesti Tuumajaam asutati 2008. aastal eesmärgiga teha Eesti elanikkonna seas teavitus- ning selgitustööd tuumajaama rajamise eelistest ja ohtudest ning soodustada arutelu Eesti tuumajaama teemal.

Lisainfo:
Anto Raukas
MTÜ Eesti Tuumajaam
Tel 50 11827
[email protected]

Vaata lisaks presentatsioone (.pdf):
  • Marc Ponchet: The French Experience and The France International Nuclear Agency
  • Leif Öst: From Operation to Dismantling – Experience from Barsebäck NPP
  • Mario D. Carelli: The IRIS Reactor And its Comprehensive Approach for Smaller Size Countries Considering Nuclear Power
  • Mart Landsberg: Possibilities of Accomodation of Nuclear Energy into Estonian Power System
  • Mait Mets: Cambriumi savi – radioaktiivsete jäätmete matmispaik ja võimalik tuumaenergia tootmispaik