Iseteenindus

Iru Elektrijaama uue jäätmete taaskasutusel baseeruva soojuse ja elektrienergia koostootmisploki hankele laekus kaks pakkumust

12.09.2008

Iru Elektrijaama uue jäätmete taaskasutusel baseeruva soojuse ja elektrienergia koostootmisploki hankele laekus kaks pakkumust. Pakkumused esitasid jäätmetest soojuse ja elektrienergiatootmise valdkonnas tunnustatud firmad CNIM (Prantsusmaa) ja ühispakkuja FISIA BABCOCK Environmental GmgH (Saksamaa) koos AS Skanska EMV AS.

"Iru Elektrijaam soovib koostöös riigiga, kohalike omavalitsuste ja jäätmekäitlejatega kaasa aidata Riigi Jäätmekava realiseerimisele, et vähendada jäätmekäitluse keskkonnamõjusid, alandada elanikkonna jaoks jäätmekäitluse ja soojusenergia hinnatõususurvet. Ühtlasi soovime vähendada hüppeliselt kallineva maagaasi mõju toodetud energiahindadele," sõnas elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe.

Niinemäe lisas, et jäätmete taaskasutuse teelkeskkonnasõbralikult toodetava soojusenergia omahind on oluliselt madalam kui maagaasist või biomassist/turbast toodetaval soojusenergial, rääkimata vedelkütustest.

Uue energiaploki lõplik pakkumushind selgub läbirääkimiste käigus ning uue energiaploki aastaseks segaolmejäätmete maksimaalseks taaskasutusmahuks on kavandatud kuni 220 000 tonni aastas. Jäätmete kogumisalaks on kavandatud kooskõlas Riigi Jäätmekavaga Tallinn/Harjumaa ning Harjumaaga piirnevad maakonnad. Elektriliseks võimsuseks on kavandatud 17 MW ja soojuslikuks võimsuseks 50MW ning uue energiaploki töö alguseks 11.11.2011.a.

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis on töös alates 1978. aastast. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt, Tallinna linna 100% omanduses olevalt AS Tallinna Soojuselt renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna vanalinna, kesklinna, Lasnamäe ning Maardu elanikke.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]