Iseteenindus

Toomas Niinemäe lahkub Eesti Energia koostootmise valdkonna juhi kohalt

28.08.2008

Eesti Energia koostootmise valdkonna juht ning Iru elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe lahkub alates 15. septembrist Eesti Energiast. Ettevõte on käivitanud konkursi uue juhi leidmiseks.

Toomas Niinemäe on olnud Eesti Energia kontserni erinevates ettevõtetes ametis alates 1999. aastast. “Otsus võtta vastu uus väljakutse sündis raske südamega, sest olen aastate jooksul andnud oma jõukohase panuse kontserni erinevate ettevõtete ja meeskonna arengusse ning Eesti Energia käekäik on muutunud südamelähedaseks," ütles Toomas Niinemäe. Ta lisas, et pakkumine väljaspoolt EE-d võimaldab tal isiklikus professionaalses arengus uue kogemuse võrra rikkamaks saada.

Eesti Energia elektrienergia ja soojuse tootmise valdkonna juhi Raine Pajo sõnul hindab ta kõrgelt Toomas Niinemäe panust kontserni koostootmisportfelli ja Iru Elektrijaama arendamisse. “Toomas algatas mitmeid ettevõttele äärmiselt olulisi projekte nagu Iru koostootmisjaama kateldele uute keskkonnasäästlikumate põletite paigaldamine, jaama seadmete töö automatiseerimine ning jäätmete taaskasutusel baseeruva energiaploki projekti käivitamine,” lisas Pajo.

Eesti Energia elektri ja soojuse tootmise valdkonna eesmärgiks on keskkonnasõbralikuma elektritootmisportfelli arendamine, milles on oluline osakaal taastuvenergial, soojuse ja elektrienergia koostootmise laiendamisel Eestis ja Läänemere piirkonnas, samuti Iru ja Ahtme koostootmisjaamade opereerimisel ja eelduste loomisel tuumaenergia tootmiseks.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]