Iseteenindus

Eesti Energia toetab elektrivõrkude projekteerimise õppeainet Eesti Maaülikoolis

26.08.2008

Kolmapäeval, 27. augustil, kell 11 kirjutavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Eesti Energia ASi juhatuse esimees Sandor Liive Tartus alla koostöö raamlepingule. Eesti Energia toetab 400 000 krooniga maaülikoolis uue õppeaine, elektrivõrkude projekteerimise õpetamist.

Koostööleppe eesmärgiks on kaasata maaülikooli intellektuaalset potentsiaali Eesti Energiale vajalikku arendustegevusse. Pooled teevad koostööd teadus- ja arendustegevuses ning innovatsiooni- ja tehnoloogiasiirdealases tegevuses. Maaülikool valmistab Eesti Energiale ette kõrgharidusega spetsialiste ja viib läbi ka täiendkoolitust, tudengitele pakutakse ettevõttes praktikavõimalusi ja temaatikat kursuse-, lõpu- ning doktoritöödeks. Õppetöösse kaasatakse lektorite ja juhendajatena Eesti Energia spetsialiste.

Esimese suurema sammuna kahe asutuse koostöös algab Maaülikoolis uue õppemooduli elektrivõrkude planeerimine ja selle võtmeaine elektrivõrkude projekteerimise õpetamine. Eesti Energia eraldas selleks Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudile 400 000 krooni.

"Eesti Energia kavatseb anda oma kõva panuse, et noored tahaksid energeetikat õppida ja neil oleks sellel erialal põnev ning väljakutsuv töö teha," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. "Energeetikas seisavad Eestis ja tegelikult kogu maailmas ees suured väljakutsed, millega hakkamasaamiseks vajame vältimatult uusi, andekaid ja särasilmseid tegijaid," lausus Liive.

Tehnikainstituudi direktor Margus Arak avaldas heameelt, et suur kontsern tunnetab vajadust toetada kõrghariduse arendamist ja panustab õppe- ja teadustöö kvaliteedi tõstmisse märkimisväärselt. Elektrivõrkude projekteerimist hakatakse õpetama maaülikooli energeetikatudengitele magistriastmes.

Koostöölepingu allkirjastamine toimub Eesti Maaülikooli Tehnikamajas, Kreutzwaldi 56 (I korrusel, õppeklassi 114 ees fuajees).

Leppe allkirjastamise järel avatakse pidulikult Tehnikainstituudi uus õppeklass „Mõõtmised ja tööstusautomaatika“.

Koostöö raamleping on Eesti Energial sõlmitud ka Tallinna Tehnikaülikooliga. Eesti Energia toetab õppetegevuse läbiviimist TTÜ elektroenergeetika magistriõppekava energiakaubanduse spetsialiseerumisel. Eesti Energia kontsern toetab energeetikaalast haridust ka mitmete stipendiumitega. Näiteks toetab ettevõte stipendiumiga TTÜ doktorante eesmärgiga tagada õppejõudude järelkasv energeetika valdkonnas ning kolme tudengi tuumaenergeetika õpinguid Rootsi Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis. Samuti teeb Eesti Energia koostööd TTÜ Arengufondiga. Arengufondi kaudu toetab Eesti Energia TTÜ tehnika- ja majanduserialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja Virumaa Kolledþi rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasi.

Lisainformatsioon:
Margus Arak, Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi direktor, tel 7313 314, 565 4445, [email protected]

Kristel Laud, Eesti Energia järelkasvu projektijuht, tel 71 52289, 51 62 671, [email protected]

Teate edastasid:
Sirje Pärismaa, Eesti Maaülikooli avalikkusuhete peaspetsialist, tel 7313004, 53 345004, [email protected]

Iveri Marukashvili , Eesti Energia AS pressiesindaja, tel 71 51 218, 53 411813, [email protected]