Iseteenindus

Eesti Energia 2008. a. juulikuu müügitulemused Eestis

25.08.2008

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a. juulis 472 gigavatt-tundi (GWh), mis on 10 GWh ehk 2,2% rohkem kui varasemal aastal.

Müük suletud turu klientidele moodustas 358 GWh ja suurenes 3,9 % võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh müük koduklientidele langes 2,7% võrra, samas äriklientidele kasvas 6,3% võrra. Suletud turu kasv on osaliselt tingitud klientide liikumisest avatud turu klientide hulgast suletud turu klientideks.

Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük vähenes võrreldes 2007. a juulikuuga 7,5% võrra ning moodustas 64 GWh. Müük võrguettevõtjatele kasvas 2007. a. juulikuuga võrreldes 4,3% ning moodustas kokku 50 GWh.

Eesti Energia juulikuu keskmine elektrienergia müügi hind kodumaisel turul oli 464 kr/MWh, kasvades aastaga 10,6% Sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 933 kr/MWh, mis onkasvanud aastaga 167% tänu CO2 heitmekvootide kallinemisele, kõrgetele nafta ja kivisöe hindadele ning kaabliühendusprobleemidele Norra ja Rootsi vahel.

Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. juulis oli kokku 36 GWh, mis võrreldes 2007. a. juulikuuga suurenes 25 GWh võrra. Kasv on tingitud eeskätt Iru Elektrijaama soojusenergia müügist, kuna eelmise aasta juulis Iru EJ ei töötanud.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]