Iseteenindus

Eesti Energia hoiatab Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i vooluvõrgust väljalülitamise eest

28.07.2008

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on Eesti Energia AS-ile võlgu tarbitud elektrienergia eest. Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi näol on tegemist Eesti Energia jaoks ühe suurima kliendiga.

Eesti Energia sõlmis 2. juulil Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-iga võla tasumise kokkuleppe. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS viivitas esimese osamakse tasumisega ega suutnud reedeks (25. juuli 2008) välja maksta teise osamakse summat.

21. juulil saatis Eesti Energia Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-ile hoiatuskirja, milles klienti kutsuti üles oma lepingulistest kohustustest kinni pidama. Kuna kirjale ei järgnenud muutust kliendi suhtumises, saatis Eesti Energia 23. juulil 2008 välja teise kirja.

Eesti Energia teavitas oma kavatsusest jätta klient ilma vooluta ning võimalusest esitada pankrotiavaldus Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i vastu, kui 28. juuli hommikul kella 9-ks ei ole võlg tasutud.

Sõlmitud võla tasumise kokkulepe ei ole esimene Eesti Energia ja Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i vahel. Viimase 12 kuu jooksul on Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-il olnud pidevalt makseraskusi tarbitud elektrienergia eest tasumisel.

Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]