Iseteenindus

Eesti Energia 2008/2009. majandusaasta esimese kvartali tulemused

24.07.2008

Käesoleva aasta juunis lõppenud 2008/2009. majandusaasta esimese kvartali Eesti Energia äritulud ulatusid 2 184 miljoni kroonini, ärikasum 228 miljoni kroonini ja puhaskasum 187 miljoni kroonini.

Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik märkis majandustulemusi kommenteerides, et esimeses kvartalis suutis Eesti Energia kasvatada äritulusid kiiremini kui ärikulusid. "Ühelt poolt tulenes see põlevkiviõli ning soojus- ja elektrienergia müügitulude kasvust, teiselt poolt on aeglustunud mõnede suuremate kululiikide, näiteks tööjõukulude kasvutempo," rääkis Kaasik.

Teise kvartali prognoosi kohta lisas Kaasik, et seoses Ignalina tuumajaama remondiga muutub nõudluse ja pakkumise suhe Baltimaade piirkonnas, mille tulemusel on elektri hulgiturul oodata hindade elavnemist. Tema sõnul on heaks näiteks Põhjamaade eletribörs Nord Pool, kus Helsingi hinnapiirkonnas on viimase aja keskmised päevaste tundide hinnad vahemikus 63-65 eurot megavatt-tunni kohta, ulatudes maksimaalselt 77 euroni megavatt-tunni kohta. Toorainete hindade kasvades võib eeldada, et toimub paratamatu hinnakonvergents Balti hulgituru elektrihindade ja Nordpooli hindade vahel."

Majandusaasta esimese kvartali tähtsamateks sündmusteks olid kindlasti Aulepa tuulepragi nurgakivi paneku tseremoonia ning Eesti Energia ja Jordaania valitsuse vahel eksklusiivse koostöökokkuleppe sõlmimine elektrijaama rajamiseks. Ühtlasi käivitas Eesti Energia meretuuleparkide rajamise uuringud ja pälvis ülemaailmse keskkonnaauhinna rahvuslikus kategoorias.

Kokku oli esimese kvartali kodumaine elektrienergia müük 1 618 GWh, mis on 2,9 % ehk 45 GWh võrra suurem kui 2007/08 majandusaastal. Elektrimüük kodumaisel vabaturul vähenes 8,8% (17 GWh), müük suletud turu äriklientidele kasvas 2,2% (19 GWh), koduklientidele 12,4 % (42 GWh) ning müük võrguettevõtjatele kasvas 1,4 % (3 GWh).

2007. aasta algul käiku antud Estlink kaabli kaudu eksportis Eesti Energia 2008/09. majandusaasta esimeses kvartalis Soome 357 GWh elektrienergiat, mis on 25,3% (72 GWh) rohkem võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Alates Estlinki käikuandmisest 2007. aasta jaanuari algusest kuni käesoleva aasta juuni lõpuni on Eesti Energia eksportinud Soome kokku 2 257 GWh elektrienergiat.

Soojusenergia müük moodustas 2008/09. majandusaasta esimeses kvartalis 276 GWh, suurenedes 20 GWh võrreldes eelneva majandusaasta esimese kvartaliga (võrdluses tuleb arvestada, et 2007. aasta juunis Iru elektrijaam soojusenergiat ei müünud). Müügitulusid mõjutas positiivselt eelmise aasta sama perioodiga 0,4 kraadi võrra külmem välistemperatuur.

Põlevkiviõli müük suurenes käesoleva aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga 55,8%, kokku 46,5 tuh tonnini. Nafta maailmaturuhinna kasvuga koos on suure hüppe teinud kütteõlide maailmaturuhinnad, mis mõjutavad ka põlevkiviõli hinda - põlevkiviõli müügitulud kasvasid 124,5% võrreldes 2007/08 majandusaasta esimese kvartaliga.

2008/09. majandusaasta esimeses kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 888 mln krooni. Investeeringute fookus püsib elektrivõrkudel, kuhu suunati ligikaudu 75 %investeeringutest. Jaotusvõrgu investeeringud moodustasid 401 mln krooni ning olid suunatud nii uute liitumiste väljaehitamisele kui ka võrgu töökindluse tõstmiseks. Põhivõrgu investeeringud ulatusid 251 mln kroonini, millest suurema osa moodustasid investeeringud trafode ja elektriliinide rekonstrueerimiseks.

Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kvartali vahearuandes, mis valmib 32. nädalal.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]