Iseteenindus

Eesti Energia 2008. a. juunikuu müügitulemused Eestis

17.07.2008
Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a. juunis 525 gigavatt-tundi (GWh), mis on 26 GWh ehk 5,1% rohkem kui varasemal aastal. Müügi kasv oli suuremas osas tingitud koduklientide näitude etteteatamisest seoses tariifide vahetusega alates juulist 2008.

Müük suletud turu klientidele moodustas 398 GWh ja suurenes 7,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh müük koduklientidele kasvas 20,7% ja äriklientidele 2,0% võrra.

Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük vähenes võrreldes 2007. a juunikuuga 3,2% võrra ning moodustas 77 GWh. Võrguettevõtjatele müüdi 51 GWh elektrienergiat, võrreldes 2007. a. juunikuuga kasvas müük selles grupis 1,8% võrra.

Eesti Energia juunikuu keskmine elektrienergia müügi hind kodumaisel turul oli 424 kr/MWh ja kasvas aastaga 1,0% Sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 913 kr/MWh, mis onkasvanud aastaga 126% tänu CO2 heitmekvootide kallinemisele, kõigi aegade kõrgeimatele nafta ja kivisöe hindadele ning kaabliühendusprobleemidele Norra ja Rootsi vahel.

Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. juunis oli kokku 51 GWh, mis võrreldes 2007. a. juunikuuga suurenes 32 GWh võrra. Suur kasv on tingitud Iru Elektrijaama soojusenergia müügist, kuna eelmise aasta juunis Iru EJ ei töötanud.

Lisainformatioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]