Iseteenindus

Loomisel uus Euroopa põhivõrkude koostööorganisatsioon

04.07.2008
Eelmisel nädalal, 27. juunil kirjutasid Prahas 31 Euroopa riigi põhivõrguettevõtjad alla kavale luua uus üle-Euroopaline süsteemihaldurite koostööorganisatsioon ENTSO-E. Uuenenud ühendus peaks alustama tööd veel enne 2008. aasta lõppu.

Eesti elektrisüsteemi halduri OÜ Põhivõrk juhatuse esimehe Lembit Vali sõnul on energeetika tulevikuarenguid silmas pidades ülioluline, et riikide põhivõrguettevõtjatel oleks olulistes küsimustes ühtne seisukoht. „Euroopa Liidu tasandil on tekkimas regulaatoreid koondav organisatsioon, Euroopa Komisjon vajab ka põhivõrguettevõtjate hulgas samaväärset suhtluspartnerit. Loodav ühendus sobib seda rolli väga hästi täitma,“ lisas Vali.

Uue ühenduse peamiseks eesmärgiks on Euroopa põhivõrkude koostöö parandamine elektrienergia turul. ENTSO-E jätkab seniste piirkondlike ühenduste tööd eesmärgiga ka tulevikus tugevdada põhivõrkude koostööd mitmes energeetika võtmevaldkonnas, nagu näiteks tehniliste ja vaba turuga seotud võrgueeskirjade ühtne ja ühtlustatud arendamine, elektrisüsteemi juhtimine ja elektrivõrgu arendustegevus. Tegevuse laiemaks eesmärgiks on tagada jätkusuutlik ning töökindel elektrienergia ülekandesüsteemide tegevus Euroopas.

Eesti elektrisüsteemi halduriks on vastavalt elektrituruseadusele OÜ Põhivõrk, kes vastutab kogu Eesti elektrisüsteemi toimimise eest. Põhivõrk juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi tööd, seisab hea Eesti kõrgepingevõrgu planeerimise, arendamise ja hooldamise eest ning koordineerib Eesti elektrisüsteemi välisühenduste rajamist. Muu hulgas on Põhivõrgu ülesandeks kontrollida ka seda, et kõik võrku ühendatud seadmed vastaksid elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks kehtestatud nõuetele.

Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: 715 1209
GSM: 5657 5512
E-post: [email protected]