Iseteenindus

Eesti elektrisusteemi lisandub uus bilansihaldur

07.07.2008
Eelmisel nädalal sõlmis Eesti elektrisüsteemi haldur OÜ Põhivõrk bilansilepingu Nordic Power Management OÜga, mille kohaselt hakkab viimane alates 1. augustist toimima Eesti elektrisüsteemis bilansihaldurina. Hetkel on Eesti elektrisüsteemis tegevad kolm bilansihaldurit. Lisaks Eesti suurimale bilansihaldurile Eesti Energia ASile ja 2006. aasta septembrist lisandunud OÜle Baltic Energy Partners osutab alates 2007. aasta septembrist Eestis bilansihaldusteenust ka OÜ Latvenergo Kaubandus. Järgmisest kuust bilansihaldurina lisanduva Nordic Power Management OÜ energiakaubanduse juhi Ingrid-Helena Ilusa sõnul hakkab ettevõte bilansihalduri teenuseid pakkuma alustuseks Pakri tuulepargile. „Vormiliselt on tegemist esimese kliendiga, nimekiri laieneb juba jooksva töö käigus. Olles energiakaubanduse täisteenuse pakkuja ning luues klientidele oma teenusega maksimaalselt lisaväärtust ei saa me jääda kõrvale ka bilansihalduri teenuste osutamisest,“ selgitas Ilus 4. juunil Konkurentsiametilt tegevusloa saanud ettevõtte vajadust hakata bilansihalduriks. Elektrisüsteemi tõrgeteta toimimise peamiseks eelduseks on igahetkeline tootmise ja tarbimise tasakaal süsteemis. Tasakaalu tagamine toimub elektrisüsteemis kahetasandiliselt jaotades ülesanded bilansihaldurite ning süsteemihalduri taseme vahel. Bilansihaldur vastutab elektrienergia tasakaalu eest oma bilansipiirkonnas. Selleks peab bilansihaldur tagama, et tema bilansipiirkonda kuuluvate turuosaliste poolt toodetud ja ostetud elektrienergia kogus võrduks turuosaliste poolt samal perioodil tarbitud ja müüdud elektrienergia kogusega. OÜ Põhivõrk vastutab süsteemihaldurina kogu Eesti elektrisüsteemi bilansi eest tervikuna ning tagab, et elektrienergia kodumaine tootmine ja väljastpoolt süsteemi ostmine võrduks igal tunnil kodumaise tarbimise ja süsteemivälise müügiga. Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: 715 1209
GSM: 5657 5512
E-post: [email protected]