Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kiitis heaks kontserni auditeeritud majandustulemused

25.06.2008
Möödunud nädalal toimunud koosolekul kiitis Eesti Energia nõukogu heaks kontserni 2007/08 majandusaasta auditeeritud majandustulemused. Eesti Energia audiitori PricewaterhouseCoopersi läbi viidud auditi kohaselt olid Eesti Energia kontserni möödunud majandusaasta äritulud 9 084 mln krooni, ärikasum 994 mln krooni ja puhaskasum 615 mln krooni. Ühtlasi investeeris Eesti Energia möödunud majandusaastal kokku 2 678 mln kr. Majandustulemustele avaldas kõige suurimat mõju süsinikdioksiidi heitmekvootide müügi lõppemine, positiivse poole pealt olid olulised nii suurenenud kodumaine elektrienergia müük kui hüppeliselt kasvanud eksport Soome. Eesti Energia 2007/08 aastaaruanne on kättesaadav juuli lõpust kontserni kodulehelt www.energia.ee. Lisainformatsioon:
Helen Attikas
Eesti Energia kommunikatsiooni arendusjuht
Tel: 715 2255
Mob: 5662 5888
e-post: helen.attikas@energia.ee