Iseteenindus

Eesti Energia maikuu müügitulemused Eestis

16.06.2008
Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a. mais 554 gigavatt-tundi (GWh), mis on 3 GWh ehk 0,6% vähem kui varasemal aastal. Müügi vähenemine oli suuremas osas tingitud majanduse kasvutempo aeglustumisest.

Müük suletud turu klientidele moodustas 417 GWh, suurenedes 1,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh. müük äriklientidele praktiliselt ei muutunud ning müük koduklientidele kasvas 8,1 %.

Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük vähenes 2007. a maikuuga võrreldes 10,6% ning moodustas 78 GWh. Müügi kahanemine avatud turu klientide osas oli tingitud osaliselt kliendi lepingu lõpetamisest ja osaliselt tarbimise vähenemisest. Müük võrguettevõtjatele vähenes 1 GWh võrra, moodustades 58 GWh.

Eesti Energia maikuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks kodumaisel turul oli 418 kr/MWh, keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsil Nord Pool oli 404 kr/MWh. Maikuu võrdlemisi madal keskmine elektrienergia hind Nord Pooli energiabörsil oli tingitud keskmisest kõrgematest veevarudest Norra hüdroelektrijaamade reservuaarides.

Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. mais oli kokku 71 GWh, mis võrreldes 2007. a. maikuuga kasvas 4 GWh ehk 5,7 % võrra seoses tänavuse 1,3 kraadi võrra külmema ilmaga.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]