Iseteenindus

Eesti Energia aprillikuu müügitulemused Eestis

27.05.2008

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a. aprillis 619 gigavatt-tundi (GWh), mis vaatamata kõrgemale õhutemperatuurile on 38 GWh ehk 6,5% rohkem kui varasemal aastal.

Majanduse kasvukiiruse aeglustumine ei ole avaldanud negatiivset mõju kodumaisele elektritarbimisele.

Müük suletud turu klientidele moodustas 469 GWh ja suurenes 8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh. müük koduklientidele kasvas 9% ja äriklientidele 7,6 % võrra. Avatud turule ehk suurtele äriklientidele suunatud müük praktiliselt ei muutunud võrreldes 2007. a aprillikuuga ning moodustas 81GWh. Müük võrguettevõtjatele kasvas võrreldes 2007. a. aprilliga 4,3% võrra, moodustades 68 GWh.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks kodumaisel turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsil Nord Pool oli 501 kr/MWh. Perioodi võrdlemisi madal keskmine elektrienergia hind Nord Pooli energiabörsil oli tingitud soojast ilmast ning suurtest veevarudest hüdroelektrijaamade reservuaarides. Aastatagune 12 kuu keskmine elektrienergia hind Nord Poolil energiabörsil oli 650 kr/MWh.

Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. aprillis oli kokku 153 GWh, mis võrreldes 2007. a. aprillikuuga langes 16 GWh ehk 10,6 % võrra peamiselt seoses tänavuse 1,4 kraadi võrra soojema ilmaga.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]