Iseteenindus

Iru Elektrijaama laiendamiseks hankele kvalifitseerus kolm ettevõtet

07.05.2008

Iru Elektrijaam arendab elektrijaama laiendusena sorteerimata segaolmejäätmeid kasutava uue soojuse ja elektri koostootmisploki rajamist, et vähendada sõltuvust kallinevast maagaasist ning vähendada jäätmekäitluse ja soojusenergia hinnatõususurvet.

2008. aasta jaanuaris välja kuulutatud rahvusvahelisele hankementlusele esitati neli kvalifitseerimistaotlust, neist kvalifitseerusid järgmised ettevõtted: CNIM Prantsusmaalt, Saksamaa ja Eesti konsortsium FISIA BABCOCK ENVIRONMENT GmbH ja AS SKANSKA ning Von Roll Environmental Technology Ltd Ðveitsist.

"Meil on siiralt heameel kvalifitseerida ettevõtted, kes on maailmas tuntud tegijad jäätmetest energiatootmise valdkonnas ja kes on võimelised pakkuma "võtmed kätte" põhimõttel parimat tehnoloogia ja hinna suhet," avaldas heameelt Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe.

Jäätmploki maksimaalne jäätmepõletusmaht aastas on 220 000 tonni, elektriline võimsus 20 MW ja soojuslik võimsus 50 MW. Elektrijaama laienduse valmimistähtajaks on 01.11.2011.

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis on töös alates 1978. aastast. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt, Tallinna Linna 100% omanduses olevalt AS Tallinna Soojuselt, renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Vanalinna, Kesklinna, Lasnamäe ning Maardu elanikke. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]