Iseteenindus

Eesti Energia ja Jordaania valitsus sõlmisid elektrijaama rajamiseks eksklusiivse koostöökokkuleppe

30.04.2008

Täna 30. aprilli sõlmis Eesti Energia Jordaania valitsuse ning riigile kuuluva elektrifirmaga National Electric Power Company (NEPCO) lepingu Jordaaniasse esimese põlevkivil töötava elektrijaama rajamiseks.

Sõlmitud leppega saab Eesti Energia ainuõiguse arendada projekti, mille eesmärgiks on rajada kuni 900 MW võimsusega elektrijaam. Järgneva kolme aasta vältel viiakse Eesti Energia juhtimisel läbi uuringud ja vajalikud ettevalmistused jaama projekteerimis- ja ehitustöödega alustamiseks.

Jordaanias viibiv majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et harva tuleb ette majandustehinguid, mille tähendus on märksa sügavam kui lihtsalt kaupade ja teenuste ost-müük. Tänase kokkulepe sisuks on tehnoloogia ja teadmiste eksport ning selleni jõudmine on tunnustus põlevkivienergeetika rajajate ja arendajate poolt aastakümnete jooksul tehtud tööle. "Äramärkimist väärib ka see, et üks Eesti ettevõte on võtnud nii suure projekti käsile ja töötab sellega professionaalselt ning pühendunult," lisas Juhan Parts.

Eesti Energia jaoks on tegemist unikaalse võimalusega eksportida oma oskusi ja kogemusi. Eesti Energia peamiseks rolliks antud projektis saab olema oskusteabe müük. Jaama ehituseks vajalik kapital on võimalik kaasata suurematelt investoritelt.

Eesti Energia opereerib täna Narvas maailma suurimaid põlevkivi elektrijaamasid. “Jordaaniasse rajatava elektrijaama näol oleks tegemist esimese arvestatava Eestist väljapool asuva põlevkivil töötava elektrijaamaga,” kommenteeris projekti Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. “Meil on Jordaanias suurepärane võimalus rakendada Eestis akumuleerunud teadmisi ja oskusi põlevkivi väärtustamisel ning sellest maavarast energia kätte saamisel,” lisas Liive.

Jordaania maavarade- ja energiaminister Khaldoun Qutishat sõnas projekti tähtsuse rõhutamiseks, et tegemist on läbimurdelise projektiga ja et kohalikul kütusel töötava elektritootmise käivitumine realiseeriks aastakümnete pikkuse püüdluse vähendada riigi sõltuvust sisseostetavatest energiakandjatest.

Lisaks elektrijaama rajamise plaanile on Eesti Energial Jordaanias käsil paralleelne projekt põlevkivist vedelkütuste tootmise rajamiseks. Vedelkütuste projekti raames tutvustati eile Jordaania valitsuse esindajatele Eesti Energia ettepanekut ning käivitatakse läbirääkimised kontsessioonilepingu sõlmimiseks.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]