Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2007/2008. majandustulemused 

24.04.2008

Käesoleva aasta märtsis lõppenud 2007/2008. majandusaasta Eesti Energia (EE) äritulud ulatusid 9,1 miljardi kroonini, ärikasum 1,1 miljardi kroonini ja puhaskasum 0,7 miljardi kroonini. Majandustulemustele avaldas kõige suurimat mõju süsinikdioksiidi heitmekvootide müügi lõppemine.

Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul olid möödunud majandusaastal strateegilist tähtsust omavad tegevused elektrikaubanduse alustamine Lätis ja Leedus ning edukas elektrimüük Soomes. "Müügitegevuse alustamine Balti riikides aitab kaasa konkurentsi tekkele Balti turul," selgitas Liive energiakaubanduse positiivseid mõjusid. Liive rõhutas, et Eesti Energia on ainus ettevõte, kes müüb oma klientidele elektrit kõigis kolmes Balti riigis.

Eesti Energia finantsdirektori Margus Kaasiku sõnul toetasid majandustulemusi suurenenud kodumaise elektrienergia müük ning hüppeliselt kasvanud eksport Soome. “Merekaabli Estlinki käikuandmine avardas oluliselt EE
ekspordivõimalusi, mida kinnitavad ka suurenenud ekspordimahud,” täiendas Kaasik.  Kaasik selgitas, et  määravat mõju majandustulemustele avaldasid ikkagi süsinikdioksiidi heitmekvootide müügi lõppemine ning  heitmelubade ostuks tehtud lisakulud.

Majandusaasta kõige olulisem sündmus oli Baltimaade suurima Aulepa tuulepargi ehituse alustamine. Taastuvenergia vallas oli teisteks tähelepanuväärseteks sammudeks Virtsu tuulepargi teise tuuliku käivitamine ning Balti Elektrijaama suletud tuhaväljale tuulepargi rajamiseks hanke alustamine.  Lisaks oli oluliseks sündmuseks EE mobiilse internetiteenuse KÕU edukas turule toomine;  2008. aasta märtsi lõpuga oli KÕU teenusega liitunud enam kui 15 tuhat klienti. Möödunud majandusaastal avardas EE oma kasvuvõimalusi ka lähiturgudel. EE tütarfirma E.Energy  kaudu alustas energiakontsern esimese uue tulijana elektrienergia müüki Lätis. Müügitegevusega alustas ka EE tütarfirma Lumen Balticum Leedus.

Kokku oli 2007/08 majandusaasta kodumaine elektrienergia müük 6 992 GWh, mis on 5,4% ehk 358 GWh võrra suurem kui 2006/07 majandusaastal. Elektrimüük kodumaisel vabaturul kasvas 1,5% (11 GWh), müük suletud turu äriklientidele kasvas 6,9% (251 GWh), koduklientidele 6,8% (99 GWh) ning müük võrguettevõtjatele kahanes 0,3% (2 GWh).

2007. aasta algul käiku antud Estlink kaabli kaudu eksportis EE 2007/08. majandusaastal Soome 1 499 GWh elektrienergiat. Alates Estlinki käikuandmisest 2007. aasta jaanuari algusest kuni käesoleva aasta märtsi lõpuni on EE eksportinud Soome kokku 1 900 GWh elektrienergiat. Lisaks kasvas eksport Lätti, mis eelmise aastaga võrreldes peaaegu kahekordistus ning moodustas 1 225 GWh. Eksporti Leetu praktiliselt ei toimunud, jäädes 1 GWh tasemele.

Soojusenergia müük moodustas 2007/08. majandusaastal 1 739 GWh,  vähenedes 84 GWh võrreldes 2006/07. majandusaastaga. Määravat mõju müügitulemusele osutas erakordselt soe talv, eriti veebruar, mil soojusenergia müük oli võrreldes möödunud majandusaastaga 92 GWh võrra väiksem.

Raske kütteõli maailmaturuhind on tihedalt seotud nafta maailmaturuhinnaga, mis kasvas aastaga 70-lt  dollarilt 100 dollarini barrelist. Põlevkiviõli müük kasvas 17,3%. Naturaalnäitajates müüdi lõppenud majandusaastal 127 945 tonni põlevkiviõli. Põlevkiviõli keskmiseks hinnaks kujunes 3 631 kr/t, mis on 3,5% rohkem kui 2006/07 majandusaastal.

Jaotusvõrgu  jooksva 12 kuu kaod alanesid  majandusaasta lõpuks 7,8% tasemele, mis on kõigi aegade madalaim näitaja. Investeeringud jaotusvõrgu töökindluse ja kvaliteedi parandamiseks on jätkuvalt üheks EE prioriteetsemaks investeerimisvaldkonnaks.

2007/08. majandusaastal investeeris EE kokku 2 678 mln kr. Investeeringute fookus püsib elektrivõrkudel, kuhu suunati ca. 61% investeeringutest. Põhivõrgu investeeringud moodustasid 226 mln kr ning Jaotusvõrgu investeeringud moodustasid 1 383 mln kr. Elektrienergia tootmise valdkonnas oli suurimaks investeeringuks lõppenud majandusaastal Aulepa Tuulepargi investeering. Põlevkivi tootmisse investeeris EE 2007/08. majandusaastal kokku 419 mln kr.

Eesti Vabariigi Valitsus eraldas riikliku jaotuskava alusel EE ettevõtetele kodumaise tarbimise ning elektrienergia ekspordinõudluse katmiseks 2008 – 2012 aastateks heitmelubasid 46,0 mln tonni CO2 ulatuses. EE-le eraldatud aastane heitmelubade kogus oli 9,2 mln tonni, mis on ca. 40% vähem võrreldes 2007. aastal lõppenud heitmelubade kaubanduse esimese perioodi aastase eraldisega. Kui varasematel aastatel sai EE täiendavat tulu heitmelubade müügist, siis alates 2008. aastast tuleb heitmelubasid hoopis juurde osta. 2007/08. majandusaastal kulutas Eesti Energia heitmelubade ostuks 142 mln kr, aasta tagasi teenisime tulu heitmelubade müügist 1 508 mln kr.

2007/2008. majandusaasta kasumist maksab Eesti Energia omanikule dividende 652 miljonit krooni.

Eesti Energia kontserni 2007/2008. majandusaasta auditeeritud tulemused avaldatakse 25. nädalal.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: +372 715 2806  
[email protected]