Iseteenindus

Eesti Energia märtsikuu müügitulemused Eestis

22.04.2008

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a. märtsis 673 gigavatt-tundi (GWh), mis on 26 GWh ehk 4,1% rohkem kui varasemal aastal. Müügi kasv oli suuremas osas tingitud 3 kraadi võrra külmemast ilmast.

Müük suletud turu klientidele moodustas 515 GWh ja suurenes 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh. müük koduklientidele kasvas 19% ja äriklientidele 2% võrra.

Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük vähenes võrreldes 2007. a märtsikuuga 3,7% võrra ning moodustas 81 GWh. Müük võrguettevõtjatele praktiliselt ei muutunud võrreldes 2007. a. märtsiga, moodustades 77 GWh.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks kodumaisel turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsil Nord Pool oli 481 kr/MWh. Perioodi võrdlemisi madal keskmine elektrienergia hind Nord Pooli energiabörsil oli tingitud soojast ilmast, suurtest veevarudest hüdroelektrijaamade reservuaarides ja suurest tuuleenergia mahust. Aastatagune 12 kuu keskmine elektrienergia hind Nord Poolil energiabörsil oli 688 kr/MWh.

Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. märtsis oli kokku 239 GWh, mis võrreldes 2007. a. märtsikuuga suurenes 23 GWh ehk 10,7 % võrra seoses tänavuse külmema ilmaga.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]