Iseteenindus

Eesti Energia poolt rajatav Narva tuhavälja tuulepark alustab tööd 2010. aastal

03.04.2008

Riigihankele Balti Elektrijaama suletud tuhaväljale tuulepargi rajamiseks laekus kaks pakkumist maailma juhtivatelt tuulikutootjatelt Enercon ja Vestas.

Ettevõtetega jätkatakse läbirääkimisi kokkuleppe tingimuste osas, mille järel hinnatakse pakkumisi ja valitakse välja hanke võitja.

Leping sõlmitakse kahe kuu jooksul. Vastavalt pakkumistele alustab tuulepark tööd 2010. aastal.

Tuulepargi rajamiseks saadi heakskiit Euroopa Komisjonilt, kes rahastas tuhavälja sulgemist. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest toetati samuti tuhaväljale tuulepargi rajamise uuringuid ja planeeringuprotsessi.

Eesti Energia soovib oma klientidele pakkuda erinevatest energiaallikatest toodetud kvaliteetset elektrit ja vähendada põlevkivienergeetika keskkonnamõjusid. Narva tuhavälja tuulepargi puhul pööratakse erilist tähelepanu just projekti efektiivsusele.

„Tuulepark saab olema ainulaadne, kus elektritootmiseks võetakse Balti Elektrijaama suletud tuhaväli taaskasutusse. Seeläbi leiab põlevkivi kasutamise elutsükkel kauni lõpu ja jäätmaa saab uue alguse,“ selgitas tulevase tuulepargi asukoha eeliseid Eesti Energia Taastuvenergia ettevõtte poolt projekti juhtiv Eero Saava.

Samal ajal Narva tuhavälja tuulepargi rajamisega ehitab Eesti Energia 39 MW tuuleparki Aulepasse, mis käivitub järgimise aasta kevadel. Kavandatakse jäätmepõletusel töötava soojuse ja elektri koostootmisploki ehitamist Iru Elektrijaama ning biokütustel töötava soojuselektrijaama rajamist Ahtmesse. Katsetusetapis on uus kahest elektrituulikust ja diiselgeneraatorist koosnev unikaalne lahendus Ruhnu saarel ning edukalt on tööd alustanud uus elektrituulik Virtsus.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]