Iseteenindus

Elektrienergia hinna muutus – uued hinnapaketid

31.03.2008
Seitse kuud väldanud pingelised elektri hinna läbirääkimised jõudsid lõpule keskmiselt 5%-lise elektri hinna tõusuga lõpptarbija jaoks. Ühele neljaliikmelisele perele, kes kasutab Kodu 2 paketti tähendab see aastas ~200 krooni lisakulu. Planeeritust väiksem hinnatõus tuleneb lahkarvamusest Konkurentsiametiga, kellega jäädi lõpuni eri seisukohtadele elektri hinnale olulisemat mõju avaldavate põlevkivi hinna ja Narva Elektrijaamade elektrienergia hinna osas. Täna avalikustatud uued hinnapaketid hakkavad kehtima 1. juulil 2008.a.

Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasiku sõnul venisid läbirääkimised pikaks eeskätt lahkarvamuste tõttu Konkurentsiametiga. „Arvestades sellega, et Konkurentsiamet ei kooskõlastanud soovitud tasemel põlevkivi hinda ning kärpis väga oluliselt Narva Elektrijaamade tööjõukulusid ja remondi-ning hoolduskulusid, on Eesti Energial oluliselt raskem tagada konkurentsivõimelist palka oma töötajaskonnale, hoolitseda olemasolevate tootmisseadmete töökorras olemise eest ning kindlasti on ettevõtte majandustegevuse tulusus omanikule madalam kui varasematel aastatel,“ nentis Kaasik. 

Konkurentsiameti poolt kinnitatud energia hinna komponentide põhjal arvutas Eesti Energia uued hinnapaketid, mis hakkavad kehtima 1. juulist 2008.a. Viieprotsendiline elektrienergia hinnatõus tähendab Kodu 1 paketi kasutajatele keskmiselt 8-10 krooni lisakulu kuus. Ühele neljaliikmelisele Eesti perele, kes ostab elektrit hinnapaketiga Kodu 2 ja kasutab kuus 300 kWh elektrit (sh öötariifiga 50%), tähendab see kuus lisakulu suuruses 18,34 kr, aastas 220,04 kr. Eesti Energia klientidest kasutab 375 000 inimest Kodu 1 paketti ja 126 500 inimest Kodu 2 paketti.

Küttepaketi hinnatõus on kokku 11%, samas jääb küttepaketi elektrihind endiselt odavamaks elektrienergia põhitariifist. „Nüüdsest jätkame küttepaketi kasutajatele soodsama hinna pakkumist üksnes öötariifi osas. Vastava ümberkorralduse on tinginud muutused majanduskeskkonnas ja püsikulude suurenemine, mis ei võimalda enam Eesti Energial pakkuda Küttepaketile hinnaalandust nii päeva- kui öötariifide osas,“ selgitas Kaasik muutusi Küttepaketi hinnakirjas.
 
Võrreldes teiste kütustega jääb elektrienergiaga kütmine pärast 2008. aasta hinnatõusu odavamaks kui kütteõli, maagaasi või maasoojusega kütmine.

Eesti Energia soovib, et järgnevatel aastatel hakataks elektrienergia hinda korrigeerima sarnaselt võrgutasudega kord aastas, et vältida praegust olukorda, kus vajaduse elektrienergia hinna järsule tõusule tingivad pika ajaperioodi jooksul toimunud muutused väliskeskkonnas. „Elektrienergia hinna muutmine kord mitme aasta järel toob kaasa väliskeskkonnas toimunud muutuste tõttu hüppelise hinnatõusu, mis paneb inimesed keerulisse olukorda. Läbirääkimised Konkurentsiametiga elektri hinna indekseerimiseks alates 2009. aastast algavad koheselt aprillikuus. Hinna indekseerimine taab kuni turu avanemiseni ühtlasema energia hinna kujundamise vastavalt majanduse arengule,“ märkis Kaasik.

Elektrienergia hinna korrigeerimise aluseks saavad põhiliselt Narva Elektrijaamade poolt mittekontrollitavad kulud, mis tulenevad põlevkivi hinnamuutusest, maksumäärade kasvust ja CO2 ostukulust. Elektrienergia hinda mõjutab lisaks eelnimetatule ka tarbijahinnaindeks.

Hoolimata hinnatõusust on Eesti Energia pakutav elekter endiselt Euroopas üks odavamaid. Eestist tagapool on veel vaid Malta ja Läti, kuid käesoleva aasta juulikuus tõuseb näiteks Lätis energia hind 40 %. Eestist kallim elekter on rohkem kui 20-nes Euroopa riigis. Vaata lisaks: Elektrienergia hinna muutus – uued hinnapaketid (pdf) Lisainformatsioon:       
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]

Margus Kaasik
Eesti Energia finantsdirektor
e-post: [email protected]