Iseteenindus

Narva Elektrijaamade ja Eesti Põlevkivi keskkonnauditi teine etapp annab alused täiendavaks tööks

11.07.2001
2000. aasta sügisest kuni 2001. aasta kevadeni läbi Eesti Põlevkivi ja Narva Elektrijaamade ettevõtetes läbi viidud põhjalik keskkonnauuring annab aluse vana reostuse likvideerimise planeerimisele, keskkonnajuhtimise ja –kaitse süsteemide arendamisele ning ka edasiste uuringute suunamisele kõige tähtsamatele teemadele. Põlevkivi keskkonnaprobleemid ja millistele töödele tuleb edaspidi rohkem rõhku pöörata. Nõukogude ajast jäänud probleemid on ettevõtete territooriumitel kohati üsna märkimisväärsed; uuring andis ülevaate ka sellest, milline on nende võimalik mõju kogu piirkonna keskkonna seisundile,” ütles Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee. Ta tõdes, et siiani on rahapuudusel tegemata mitmeid olulisi keskkonnaalaseid töid, millele tuleb lähema viie kuni kaheksa aasta jooksul keskenduda ja seda mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Eesti seadustest tulenevate nõudmiste tõttu, mis kohati on Euroopa omadest isegi karmimad. “Lähemaks kaheksaks aastaks kavandatud investeeringud elektritootmise efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmiseks on sellistes suurusjärkudes, et ilma välispartnerit kaasamata ei jõuaks Eesti pool üksinda seda kuidagi teha. Seetõttu annab NRG tehing meile keskkonnaalaste investeeringute planeerimisel kindlust; samuti on neil ka head kogemused põlevkivile suhteliselt sarnaneval pruunsöel töötavate elektirjaamade renoveerimisel Tsehhis ja Ida-Saksamaal,” ütles Lahtvee. Uuringu peatöövõtja oli üks Euroopa juhtivaid keskkonnauuringute firmasid Jaakko Pöyry Infra, alltöövõtjaiks olid erinevad Soome ja Eesti ettevõtted. Pressikonverentsil esinevad Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee, Narva Elektrijaamade juhataja Ants Pauls, NRG Energy keskkonnajuht Monta Zengerle, Eesti Põlevkivi keskkonnajuht Kalmer Sokman ja ühe uuringus osalenud firma -ENTEC esindaja Lauri Aasalo. Lisainfo:
Tõnis Allik,
Narva Elektrijaamad