Iseteenindus

Eesti Energia veebruarikuu müügitulemused Eestis

27.03.2008
Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. a veebruaris 699 gigavatt-tundi (GWh), mis on 39 GWh ehk ligikaudu 5,3% vähem kui varasemal aastal. Müügi langemine oli tingitud eelmise aastaga võrreldes 11 kraadi võrra soojemast ilmast veebruaris. Temperatuuri negatiivset mõju müügile vähendas üks lisapäev (29. veebruar) ning majanduskasvust tulenev elektritarbimise kasv. Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis võrreldes 2007. a veebruarikuu müügiga praktiliselt ei muutunud ning moodustas 76 GWh. Müük suletud turul moodustas 546 GWh ja vähenes 5,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh müük koduklientidele langes 8,8% ja äriklientidele 3,8% võrra. Müük teistele võrguettevõtjatele vähenes 2007. a veebruariga võrreldes 9,3% võrra. Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks kodumaisel turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil Nord Pool oli 473 kr/MWh. Perioodi võrdlemisi madal keskmine elektrienergia hind Nord Pooli energiabörsil oli tingitud soojast ilmast, suurtest veevarudest hüdroelektrijaamade reservuaarides, suurest tuuleenergia mahust ning pea nulli lähedale langenud heitmekvoodi hinnast. Aastatagune keskmine elektrienergia hind Nord Poolil oli 720 kr/MWh. Eesti Energia soojusenergia müük veebruaris oli kokku 232 GWh, mis võrreldes 2007. a veebruarikuuga vähenes 92 GWh ehk 28% võrra seoses tänavuse soojema ilmaga. Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]