Iseteenindus

Kollektiivleping sõlmitud: rõhk tulemuslikkusele

26.03.2008
EE ja ettevõtete töötajaid esindav Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL) sõlmisid kollektiivlepingu järgmiseks kaheks aastaks. Lepingus sisalduv palgalepe kehtib ühe aasta. “Läbirääkimised polnud kerged, lisapinget tõi nendesse muutunud olukord majanduses. See oli ka põhjus, miks pooled otsustasid sõlmida palgalepingu, erinevalt ülejäänud kokkuleppest vaid üheks aastaks,” tõdes lepingu allkirjastamise järgselt EEAÜL-i esimees Enn Luuk. “EE on lõpetanud nüüd pingelised läbirääkimised ametiühinguga töötajatele pakutavate tingimuste osas ning on lõpetamas teisi läbirääkimisi Konkurentsiametiga elektrihinna teemal,” ütles EE finantsdirektor Margus Kaasik. Ta lisas, et olukorras, kus Konkurentsiamet on oluliselt kärpinud kontserni tööjõukulusid ning Ametiühingute Liiduga on jõutud kokkuleppele 10% palgatõusus, tuleb EE-l teha olulisi valikuid. “Me tahame oma töötajatele maksta turul konkurentsivõimelist palka, et siin töötaksid oma ala parimad spetsialistid. Muutunud majandustingimustes oleme sunnitud mõtlema oma töö efektiivsuse tõstmisele nii tulemustasude süsteemi juurutamise kui ka vajadusel töötajate hulga vähendamise kaudu,” täiendas EE personalidirektor Riina Varts. EE-ga toimunud läbirääkimisi kommenteerides sõnas Luuk: “Kuigi mõlemal poolel tuli teha oma esialgsete nõudmistega võrreldes järeleandmisi, võib kokkuvõttes tulemusega rahule jääda.” Täna alla kirjutatud kollektiivlepingule kirjutasid alla ka kontserni kuuluvad tütarettevõtted OÜ Jaotusvõrk, OÜ Põhivõrk ja OÜ Iru Elektrijaam, kelle töötajatele leping laieneb, kuid kus palgalepe sõlmiti igaühega eraldi. Lepingus täpsustati tööandja kohustusi seoses töötajatele antavate sotsiaalsete tagatistega, redigeeriti ja kaasajastati lepingu sõnastust ning lepiti kokku palgatingimused algavaks majandusaastaks. Sõltuvalt kontserni ettevõttest ning töötajate ametikohast jääb keskmine palgatõus 10 % juurde. Erilist tähelepanu pöörati tulemuspalgasüsteemi juurutamise plaanile ettevõtetes, et tagada lisatasude maksmise õiglus, läbipaistvus ja töötajate motiveeritus tulemuslikumale tööle. EEAÜL-i liikmeskonnast ligi 80% moodustavad täna EE kontserni ettevõtete töötajad. Kokku on Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidul ligi 3 500 liiget nii elektri- ja soojusenergia tootmise, ülekandmise, jaotamise ja müügiga tegelevates ettevõtetes.
  Teate vahendas EEAÜLi esimees Enn Luuk