Iseteenindus

Iru Elektrijaama rahvusvahelisele hankele jäätmete põletamisel baseeruva soojuse ja elektri koostootmisploki rajamiseks laekus 4 pakkumist

14.03.2008

Iru elektrijaam on arendanud viimasel kahel aastal uut soojuse ja elektrienergia koostootmisploki projekti, mille raames on muude ettevalmistustööde hulgas läbi viidud Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt heaks kiidetud põhjalik keskkonnamõjude hinnang ja teostatavusuuring. Eelmise aasta detsembris langetas ettevõtte nõukogu otsuse kuulutada välja rahvusvahelise hange jäätmete põletamisel baseeruva soojuse ja elektri koostootmisploki ehitaja leidmiseks.

Tähtajaks on laekunud 4 kvalifitseerimispakkumist rahvusvaheliselt tuntud firmalt, kellega jätkatakse koostööd lõpliku ehitaja selgitamiseks.

”Rajatav, 19 MW elektrilise võimsuse ja 50 MW soojusliku võimsusega, koostootmisplokk ühendab endas säästva arengu printsiibist lähtuvalt kaks suurt valdkonda - keskkonnahoiu ning soojuse ja elektrienergia tõhusa koostootmise,” rääkis jäätmepõletustehnoloogia tagamaadest Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe.

Sorteerimata tava- ja olmejäätmete taaskasutamine energiatootmiseks võimaldab vähendada ca 60 miljoni m3 ulatuses imporditava maagaasi kogust ja suruda alla kütuste kallinemisest tulenevat soojusnergia hinnatõususurvet Tallinnas ja Maardus.

Tema sõnul võimaldab jäätmete põletamine vähendada oluliselt investeeringutevajadust jäätmekäitluse valdkonda kohalike omavalitsuste ja jäätmekäitlejate poolt.

Koostootmisjaama rajamisel võetakse kasutusele paljudes EU juhtivates riikides riikides edukalt toimiv parim võimalik tehnoloogia. Kogu Euroopa Liidu ulatuses toodetakse sorteerimata tava-ja olemejäätmetest energiat ca 400-s jaamas.

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis on töös alates 1978. aastast. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt, Tallinna Linna 100% omanduses olevalt AS Tallinna Soojuselt, renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Vanalinna, Kesklinna, Lasnamäe ning Maardu elanikke. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]