Iseteenindus

Eesti Energia jaanuarikuu müügitulemused Eestis

25.02.2008

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2008. aasta jaanuaris 705 gigavatt-tundi (GWh), mis on 5 GWh ehk ligikaudu 1% rohkem kui varasemal aastal. Võrdlemisi madal müügikasv oli tingitud eelmise aastaga võrreldes poole kraadi võrra soojemast jaanuari ilmast ning müügi vähenemisest koduklientidele, kes aktsiisist tuleneva hinnatõusu tõttu teatasid elektrinäite ette juba detsembris.

Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis langes jaanuaris 3% võrreldes 2007. aasta jaanuarikuu müügiga ning moodustas 79 GWh. Avatud turu müügi kahanemine ja võrguettevõtjate müügi kasv on tingitud avatud turul olnud Kreenholmi Valdus ASi lepingu lõppemisest ning selle kliendi liikumisest teise võrguettevõtja klientide hulka. Suletud turu müük moodustas 540 GWh ja suurenes 0,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh müük koduklientidele langes 15,3% ning äriklientidele kasvas 6,5% võrra. Müük teistele võrguettevõtjatele kasvas 2007. aasta jaanuariga võrreldes 9%.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks kodumaisel turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil Nord Pool oli 461 kr/MWh. Perioodi võrdlemisi madal keskmine elektrienergia hind Nord Pooli energiabörsil oli tingitud soojast ilmast, suurtest veevarudest hüdroelektrijaamade reservuaarides, suurest tuuleenergia mahust ning pea nulli lähedale langenud heitmekvoodi hinnast. Aastatagune keskmine elektrienergia hind Nord Poolil oli 743 kr/MWh.

Eesti Energia soojusenergia müük jaanuaris oli kokku 268 GWh ja võrreldes 2007. aasta jaanuarikuuga langes 5 GWh ehk 2% võrra peamiselt seoses tänavuse soojema ilmaga.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]