Iseteenindus

Eesti Energia käivitas oma teise, ligi 17 miljonit krooni maksva Virtsu tuuliku

22.02.2008

Alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtmisega ühe enam tegelev energiakontsern Eesti Energia käivitas Virtsu tuulepargis oma teise tuuliku. Projekti kogumaksumuseks kujunes ligikaudu 17 miljonit krooni ning aastas hakkab uus tuulik tootma 2,2 GWh rohelist elektrienergiat.

“Eesti Energia eesmärgiks on olla esireas taastuvenergeetika arendamisel Eestis ning Virtsu tuulikupargist saadavad kogemused on määrava tähtsusega meie püstitatud eesmärkide saavutamise teel,” rääkis teise tuuliku käivitamise tähtsusest Eesti Energia Taastuvenergia ettevõte direktor Ando Leppiman. Leppimani sõnul vähendab Eesti Energia iga tuuliku või koostootmisjaama arendamisega oma tootmisportfellis süsihappegaasi teket ning mitmekesistab oma energiaallikaid loodussõbralike lahendustega.

Paigaldatud elektrituuliku masti kõrgus on 65 m, rootori diameeter 48 m ja ühe tiiviku laba pikkus 22 m. Tiiviku labade pöörlemiskiirus on 16-32 pööret minutis, nimituulekiirus 13 m/s, töövahemik tuulekiirusel 3 – 34m/s. Elektrituuliku võimsus on 800 kW.

Teised Eesti Energia tähtsaimad töös olevad taastuvenergia projektid on tuulepargi rajamine Balti Elektrijaama suletud tuhaväljale ning Aulepa tuulepargi käivitamine järgimise aasta kevadel. Ühtlasi on töös ka tuulepargi rajamine Peipsi järvele, jäätmepõletusel töötava soojuse ja elektri koostootmisploki ehitamine Iru Elektrijaama ning biokütustel töötava soojuselektrijaama rajamine Ahtmes. Lähikuudel alustab tööd uus tuulepargist ja diiselgeneraatorist koosnev elektritootmise lahendus Ruhnu saarel.

2002. aasta oktoobris alustas Virtsus tööd Eesti esimene kaasaegne tuulepark, mille neljast tuulikust kaks kuuluvad Eesti Energiale ja kaks ettevõttele Roheline Ring. Virtsu tuulepargi tuulikute võimsus kokku on täna 2,6 MW.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]