Iseteenindus

Alates jaanuarikuust on elektriarvetele lisandunud aktsiisitasu

05.02.2008

Tulenevalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest maksavad 1. jaanuarist 2008 elektritarbijad igalt kasutatud elektri kilovatt-tunnilt 5 senti aktsiisitasu käibemaksuta arvestuses. Käibemaksuga arvestuses on elektriaktsiisi tasu 5,90 senti/kWh.

Aktsiis laekub riigieelarvesse ja selle kogub kokku võrguettevõtja. Aktsiisimaks on kehtestatud ka bensiinile, tubakale ja alkoholile ning alates 1.jaanuarist 2008 ka maagaasile ja elektrile. Elektriaktsiisi suuruse määrab riik.

Laekunud elektriaktsiisi kasutatakse keskkonnatasude seaduses sätestatud korras – sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks.

Aktsiisitasu hakkab elektriarvel kajastuma eraldi reana. Lisaks võrguteenuse, elektrienergia ja aktsiisitasu ridadele on arvel eraldi reana ka taastuvenergia tasu, mis lisandus elektriarvetele 2007.aasta maist.

Taastuvenergia tasu suuruseks on alates 1.jaanuarist 2008 igalt kasutatud elektri kilovatt-tunnilt 3,03 senti käibemaksuta arvestuses. Käibemaksuga arvestuses on taastuvenergia tasu 3,58 senti/kWh.

Taastuvenergia tasu võtmine on ettenähtud Elektrituruseaduse §-le 592- taastuvatest energiaallikatest ja tõhusa koostootmise reziimil tootmisseadmetega toodetud elektrienergia kulu rahastamine.

Taastuvenergia tasu arvutamise metoodika määrab riik. Tasu suuruse arvutab ja avaldab OÜ Põhivõrk.

Jaanuarikuu elektriarvetega saadab Eesti Energia klientidele kaasa infolehed, kus selgitab arvel esitatud elektrihinna komponente. Lisaks toome välja elektrihinna muudatuste ajad 2008 aastal.