Iseteenindus

Eesti Energia detsembrikuu müügitulemused Eestis

28.01.2008

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. a detsembris 749 gigavatt-tundi (GWh), mis on 95 GWh ehk 14,5% rohkem kui varasemal aastal. Müügikasvu soodustas eelmise aastaga võrreldes külmem detsember, majanduse üldine kasv ning koduklientide 38 protsendiline tarbimise kasv, mis oli suuremas osas seotud elektrinäitude etteteatamisega enne aktsiisiga seotud hinnatõusu alates jaanuarist 2008. Eesti Energia elektrimüük Eestis oli 2007. a kokku 7 273 GWh, mis on 6,7% rohkem kui 2006. a. Elektrienergia müügi kasv 2007. aastal tervikuna oli tingitud Eesti jõudsast majanduskasvust.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks kodumaisel turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil Nord Pool oli 437 kr/MWh. Perioodi võrdlemisi madal keskmine elektrienergia hind Nord Pooli energiabörsil oli tingitud suurtest veevarudest hüdroelektrijaamade reservuaarides ning pea nulli lähedale langenud heitmekvoodi hinnast. Aastatagune keskmine elektrienergia hind Nord Poolil oli 760 kr/MWh.

Jaanuari alguses möödus aasta hetkest, mil Estlinki kaudu hakkasid liikuma elektronid Baltimaade ja Põhjamaade vahel. Selle ajaga on Estlinki kaudu Põhjamaade suunas liikunud kokku pisut üle 2 016 GWh elektrienergiat ja Baltimaade suunas – ligikaudu 19 GWh.

Eesti Energia avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas detsembris 4,3% võrreldes 2006. aasta detsembrikuu müügiga. Suletud turu müük moodustas 587 GWh ja suurenes 18,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sh müük koduklientidele kasvas 37,7% ning äriklientidele 10,5% võrra.

Müük teistele võrguettevõtjatele vähenes 2006. aasta detsembriga võrreldes 1,0%.

Eesti Energia soojusenergia müük detsembris oli kokku 234 GWh ja võrreldes 2006. aasta detsembrikuuga kasvas 19 GWh ehk 9,1% võrra seoses tänavu 2,7oC võrra külmema ilmaga. Soojusenergia müük 2007. aastal oli kokku 1 812. GWh, vähenedes 123 GWh ehk 6,3% võrra. Vähenemine oli peamiselt tingitud keskmisest soojemast ilmast 2007. aasta alguses.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]