Iseteenindus

Kell kuus pühapäeva õhtul olid kõik suured elektrikatkestused parandatud

20.01.2008
Pühapäeval kell 18.00 olid kõik suuremad elektrikatkestused ehk keskpinge võrgu rikked parandatud. Rikkebrigaadid tegelesid veel 160 kliendi väiksema ehk madalpinge rikke kõrvaldamisega.

Alates ööst vastu laupäeva oli Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas kokku 380 riket. Elektrikatkestus häiris erineval ajahetkel kokku ligi 5 % majapidamistest ja ettevõtetest. Eraldi katkestuse alla kuuluvad ka ühel kliendil järjestiku toiminud rikked või elektrivõrgu ümberlülitamistega tekkinud sisse- ja väljalülimised.

Rikete tippajal, mis oli täna varahommikul ja eile keskpäeval, oli üheaegselt elektrita ligi 2500 majapidamist. Rikete kõrvaldamisega tegeles kokku ligi 200 elektrivaldkonna spetsialisti.

Põhiline rikete põhjus oli elektriliinidele murdunud puud ja rasked oksad. Erakordsem juhtum toimus Orissaaret varustava elektriliiniga, kus randa uhtunud rüsijää oli elektrimasti viltu tõuganud. Pärnu linnas lendas elektrijuhtmetele ja jäi sinna pidama ka pool korrusmaja katust.

Kui tormi tõttu tekkinud elektrikatkestus rikkus elektritoitel oleva seadme, palume selle kohta teha avaldus lähimasse Eesti Energia teenindusbüroosse. Kui seadme riknemise ja elektrikatkestuse või pingekõikumise vahel tuvastatakse põhjuslik seos, hüvitab Eesti Energiale seadme taastamise või uue soetamise kulud.

Hüvitamisele kuuluvad ka pikad elektrikatkestused, kui klient pidi olema vooluta üle 20 tunni. Sellistel juhtudel ei tule teha avaldust, vaid hüvitamisele kuuluv summa arvutatakse kliendi järgmise kuu elektriarvelt automaatselt maha.

Kuna kõik keskpinge rikkeid on parandatud, palub Jaotusvõrk helistada Eesti Energia rikketelefonil 1343 neil klientidel, kellel elektrit veel ei ole, kuna madalpinge rikked on tuvastavad vaid kliendiinfo põhjal.

Samuti tuletab Jaotusvõrk inimestele meelde, et mahakukkunud elektriliinid on väga ohtlikud ning neid märgates tuleb viivitamatult teavitada rikketelefoni 1343 või hädaabinumbrit 112.

Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
kommunikatsioonijuht
715 4473; 518 8927