Iseteenindus

Eesti Energia AS moderniseerib Eesti Elektrijaama ühe energiaploki juhtimissüsteemi

04.01.1999
30. detsembril 1998. aastal sõlmisid Eesti Energia AS ja Soome energeetikafirma IVO Power Engineering Ltd. lepingu Eesti Elektrijaama 5. energiaploki juhtimissüsteemi moderniseerimiseks. Moderniseerimise käigus asendatakse senikasutatud juhtimisseadmed Soome firma Valmet hajusjuhtimissüsteemiga DAMATIC XDi. Lepingu maksumus on ligikaudu 37 milj. krooni. Lepingu sõlmimisele eelnes Eesti Energia AS-i poolt korraldatud pakkumiskonkurss, millel osalesid 6 firmat. Kõiki esitatud pakkumisi analüüsisid Saksa konsultatsioonifirma VEAG Power Consult GmbH, Eesti Energia ASi ja Eesti Elektrijaama spetsialistid ning TTÜ ekspert. Energiaploki juhtimissüsteemi moderniseerimise tulemusena väheneb kütusekulu ning suurenevad energia tootmise protsessi efektiivsus ja töökindlus, vähenevad hooldus- ja ekspluatatsioonikulud, kasvab personali töö efektiivsus ning vähenevad keskkonnakahjulikud heitmed. Projekti realiseerimise tähtajaks on september-oktoober aastal 2000. Tegemist on esimese hajusjuhtimissüsteemi rakendamisega põlevkivienergeetikas. Sellise juhtimissüsteemi rakendamine peaks eeldatavalt andma suurima efekti pidevalt muutuvate tootmisreziimide puhul. Lisainfo: Enno Saluvee
EE AS metroloogia ja automaatika osakonna juhataja
Tel. 62 53 701 Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee