Iseteenindus

Iru Elektrijaam kuulutab välja rahvusvahelise hanke jäätmete põletamisel baseeruva soojuse ja elektri koostootmisploki rajamiseks

14.12.2007
Iru elektrijaam on arendanud viimasel kahel aastal uue koostootmisploki projekti, mille raames on muude ettevalmistustööde hulgas läbi viidud põhjalik keskkonnamõjude hinnang ja teostatavusuuring. Ettevõtte nõukogu langetas otsuse kuulutada välja tuleva aasta jaanuaris rahvusvahelise hange jäätmete põletamisel baseeruva soojuse ja elektri koostootmisploki ehitaja leidmiseks.

”Uus, 19 MW elektrilise võimsuse ja 50 MW soojusliku võimsusega, koostootmisplokk ühendab endas säästva arengu printsiibist lähtuvalt kaks suurt valdkonda - keskkonnahoiu ja efektiivse energeetika,” rääkis jäätmepõletustehnoloogia tagamaadest Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe. Tema sõnul võimaldab jäätmete põletamine vähendada uute prügilate rajamismahtusid jäätmete ladestamiseks.

Jäätmete põletamisel vabaneva energia kasutamine efektiivseks soojuse ja elektri koostootmiseks võimaldab vähendada ca 60 miljoni m3 ulatuses imporditava maagaasi kogust, suruda alla Tallinna ja Harjumaa jäätmekäitluse hinnatõususurvet ning kütuste kallinemisest tulenevat energiatootmise hinnatõususurvet.

Koostootmisjaama rajamisel võetakse kasutusele Skandinaavia riikides edukalt toimiv parim võimalik tehnoloogia. Kogu Euroopa Liidu ulatuses toodetakse jäätmetest energiat ca 400-s jaamas.

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis on töös alates 1978. aastast. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt, Tallinna Linna 100% omanduses olevalt AS Tallinna Soojuselt, renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Vanalinna, Kesklinna, Lasnamäe ning Maardu elanikke. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee