Iseteenindus

Balti riikide ja Poola põhivõrgud valmistuvad sünkroontööks UCTEga

27.11.2007

Täna, 27. novembril koguneb Tallinnas Eesti, Läti, Leedu ning Poola põhivõrkude spetsialiste koondav töögrupp, mille ülesandeks on ühiselt uurida võimalusi viia Balti riikide energiasüsteemid üle sünkroontööle Euroopa ühendenergiasüsteemiga UCTE (Union of the Co-ordination of Transmission of Electricity).

Sünkroontöö UCTEga tähendab seda, et Balti riigid kuuluksid tulevikus samasse sagedusalasse teiste Euroopa riikidega ning elektrisüsteemi sagedust hakkaksid meie piirkonnas reguleerima Euroopa ning Baltikumi elektrijaamad.

„UCTEga sünkroontööle üleminek on kõigi projektis osalevate riikide jaoks väga oluline, kuna aitab kaasa nii energiasüsteemide töökindluse tõstmisele kui ka üldise energiajulgeoleku kindlustamisele,“ sõnas Eesti elektrisüsteemi halduri OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali.

Hetkel on Baltimaade elektrivoolu sagedus seotud jäigalt Loode-Venemaa ühendenergiasüsteemi sagedusega, millesse Eesti, Läti ja Leedu energiasüsteemid koos Venemaa ja Valgevene süsteemidega praegu kuuluvad.

Töögrupi esmased tulemused UCTEga sünkroontööle ülemineku tehniliste, majanduslike ja organisatoorsete aspektide kohta selguvad detsembri lõpuks, misjärel saab hakata tegema reaalseid ettevalmistusi sünkroontööks vajalike tegevuste ellu viimiseks. Samuti selgub siis aeg, mis erinevate ühendusvariantide korral kulub UCTEga täieliku integreerumiseni.

Kuna sünkroontöö eelduseks on nii kõigi osapoolte riigisiseste elektrivõrkude tugevdamine kui ka täiendavate ühenduste loomine Leedu ning UCTEsse kuuluva Poola energiasüsteemide vahele, aitab see kaasa ka energiakaubanduse arengule.

„See võimaldab energiaga kauplejatel pakkuda tulevikus vaba turu tingimustes tarbijatele parimat elektrihinda, mis kujuneb kogu Euroopat hõlmaval mitte enam pelgalt kohalikul turul,“ avas Vali energiajulgeoleku kindlustamise kõrval ühenduste rajamise kasulikkuse teist külge.

Täna Tallinnas kogunev töögrupp kutsuti ellu Eesti, Läti, Leedu ja Poola elektrisüsteemide süsteemihalduri rolli täitvate põhivõrguettevõtjate koostööleppe alusel, mis sõlmiti selle aasta oktoobris tuginedes Balti riikide peaministrite 11.juuni kommunikeele Balti riikide plaanist ühineda Euroopa ühendenergiasüsteemiga UCTE.

Eesti elektrisüsteemi halduri OÜ Põhivõrgu põhikohustuseks on elektrienergia ülekandmine, Eesti kõrgepingevõrgu arendamine ning kogu Eesti elektrisüsteemi reaalajas juhtimine. Lisaks peab Põhivõrk koostöös naaberriikide süsteemihalduritega kindlustama selle, et Eesti ning naaberriikide energiasüsteemide vahel oleks energiaturvalisuse tagamiseks ning piiriülese energiakaubanduse võimaldamiseks piisavalt riikidevahelisi ühendusi.

Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk, kommunikatsioonijuht
Tel: (+372) 7151 209
Fax: (+372) 7151 200
GSM: (+372) 5657 5512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee
www.pohivork.ee