Iseteenindus

Eesti Energia sisenes uue teenusega elektritööde turule

23.11.2007
Alates novembrist pakub Eesti Energia oma klientidele uusi sise- ja väliselektritööde teenuseid ning tehnilist kontrolli, mis teostatakse kliendi elektrisüsteemis. Varasemalt on Eesti Energia teinud elektritöid vaid oma vastutusalasse kuuluvas väliselektrivõrgus. Elektritööde teenuseid pakub Eesti Energia ühtviisi nii era- kui äriklientidele. Teenust pakub Eesti Energia üle Eesti koostöös 30 partneriga. "Kuna osutame uusi teenuseid kliendi elektrisüsteemis, on see Eesti Energia jaoks äärmiselt  suure tähtsusega samm lisateenuste arendamisel. Teenuse oluliseks aluseks oli klientidelt saadud tagasiside. Nimelt oleme saanud palju ettepanekuid sarnaste teenuste käivitamiseks regulaarsete rahulolu- ja ootusteuuringute kaudu," ütles äriklientide ja võrgumüügi valdkonnajuht Andres Keba. Kliendi jaoks on tegu uue ja mugava võimalusega saada kvaliteetne teenus ühest kohast ja ühe kontakti kaudu. Kogu protsessi vältel suhtleb klient vaid ühe osapoolega - Eesti Energiaga, kes võtab enda peale projektijuhi rolli ja vastutuse  kogu  protsessi eest. Eesti Energia kontaktisik täpsustab kliendi tellimuse ja valib kliendi jaoks parima hinnapakkumise. Lõpliku otsuse hinnapakkumise sobivuse osas langetab klient. Pärast lepingu sõlmimist kliendiga juhib Eesti Energia projekti kulgu ning vastutab selle kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest. Garantii tehtud tööle annab kliendile Eesti Energia. "Ka uue teenuse testperiood, mille käigus renoveerisime möödunud suvel kahe korteriühistu elektrisüsteemi, andis tunnistust, et tegu on tõepoolest teenusega, mis muudab elektritööde tellimise kliendi jaoks tuntavalt muretumaks," sõnas Keba. Täpsemalt saab Eesti Energialt tellida järgmiseid töid: elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, ümberehitamine ja tehniline kontroll. Elektritöid saab tellida Eesti Energia kodulehe kaudu, saates  e-kirja aadressile elektritood@energia.ee või klienditeenindusbüroodest. Vajadusel külastab Eesti Energia kontaktisik kliendi objekti, et täpsustada töid puudutavaid üksikasju. Keba sõnul on praegused teenuse mahud planeeritud kasvuruumiga, kuid selle kasutamine sõltub reaalsest nõudlusest. "Esimese aasta teenuse mahu prognoosimiseks oleme analüüsinud olukorda turul, samuti aga oma partneritelt tulnud tagasisidet. Praeguste mahtude juures loodame aasta jooksul osutada teenust vähemalt 1000 kliendile, kuid lõplik projektide arv sõltub ikkagi nii nõudlusest kui projektide keerukusest," ütles ta. Lisainformatsioon teenuse kohta: 
telefonil: 1545,
e-kirja teel: elektritood@energia.ee