Iseteenindus

Elektri edastamise hind Jaotusvõrgus väheneb 5 %

19.11.2007

Täna, 19. novembril kinnitas Energiaturu Inspektsioon (ETI) Eesti Energia Jaotusvõrgu võrguteenuste uue hinnakirja, mille järgi väheneb elektri edastamise hind keskmiselt 5%. Uued võrgutasud hakkavad OÜ Jaotusvõrgu klientidele kehtima alates 1. märtsist 2008. Võrgutasusid võimaldas vähendada Jaotusvõrgu tegevuskulude kokkuhoid, Põhivõrgust ostetava ülekandeteenuse hinna vähenemine ning elektritarbimise kasv.

Vaatamata võrgutasude vähenemisele tõusevad Jaotusvõrgu töökindluse ja kvaliteedi investeeringud ligi kaks korda võrreldes eelmise kolmeaastase regulatsiooniperioodiga, ulatudes kuni 1,2 miljardi kroonini aastas. Suurenenud investeeringud võimaldavad märgavalt tõsta Jaotusvõrgu klientide rahulolu võrguteenusega – vähendada klientide elektrikatkestusi nelja aasta jooksul poole võrra, kahandada elektrikadusid 7%ni ning renoveerida pingeprobleemne elektrivõrk. Investeeringud näevad ette ka ligi 200 tuhande arvestinäitude kauglugemise aparaadi paigaldamist, mis muudab arveldamise mugavamaks ning pakub palju uusi võimalusi näiteks oma tarbimise analüüsil ning rikkeinfo saamisel.

Võrgutasude rakendamisel on varasemaga võrreldes muudatus klientidele, kes maksavad võrguühenduse kasutamise kilovatipõhist tasu. Loobutud on võimsuse tellimise nõudest ning maksustamise aluseks on ainult antud või eelneva(te)l kuu(de)l mõõdetud võimsus.

Vastavalt kehtivale võrgutasude arvutamise metoodikale kooskõlastas ETI uued võrgutasud perioodiks 2008 kuni 2011. Võrgutasude korrigeerimine toimub selle perioodi vältel jooksvalt üks kord aastas kindlaks määratud valemi alusel, mis sõltub tarbijahinna indeksist, elektri müügimahust ning investeeringutest.

Jaotusvõrgu võrgutasude üheks osaks on AS Narva Elektrijaamade elektrienergia müügihind, mis mõjutab võrgutasusid kadude kompenseerimiseks kuluva energia maksumusena. Kuna hetkel ei ole AS Narva Elektrijaamade toodetava elektrienergia hinna kooskõlastamise protsess veel ETIs lõpule jõudnud, tuleb pärast uue elektrihinna kehtestamist vastavalt sellele korrigeerida ka Jaotusvõrgu võrgutasusid. Eeldatavasti jõustub uut elektrihinda arvesse võttev võrguteenuste järgmine hinnakiri mitte enne kui 1. juunil 2008. aastal.

Jaotusvõrk on Eesti suurim elektrivõrgu ettevõtja, mis edastab elektri kesk- ning madalpingevõrgus ligi poolele miljonile ettevõttele ning kodumajapidamisele.

Loe lisaks: Elektri hind muutub järgmisel aasta kolm korda: 1. jaanuaril, 1. märtsil ja 1. juunil


Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 473
Mobiil: 51 88 927
E-post: kristjan.hamburg@energia.ee