Iseteenindus

Eesti Energia 2007/2008. majandusaasta esimese poolaasta tulemused

25.10.2007
Eesti Energia 2007/08. majandusaasta esimese kuue kuu äritulud moodustasid 3,99 miljardit krooni, mis on CO2 kvootide kaubanduse mõjusid arvestamata rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasumiks kujunes 463 miljonit krooni.  Kontserni puhaskasum oli 129 miljonit krooni. Esimese kuue kuu majandustulemuste oluliseks mõjutajaks võrreldes möödunud majandusaastaga on 1 039 mln krooni võrra  vähenenud erakorralised tulud heitmekaubandusest ning dividendide maksukuluna tasutud tulumaks 277 mln krooni. “Esimese poolaasta positiivseid majandustulemusi toetasid kasvav kodumaine elektrimüük ning suurenenud eksport Soome,” rääkis Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Kaasik lisas, et selle majandusaasta teisel poolaastal on ette näha majandustulemuste paranemist ning CO2 kvootide tulusid ja kulusid arvestamata on majandusaasta lõpuks on oodata mullusest paremat tulemust.     Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 6 protsenti, moodustades 3 010 GWh (gigavatt-tundi). Esimesel poolaastal eksporditi Soome 656 GWh elektrienergiat.  Majandusaasta esimese kuue kuu jooksul eksportis Eesti Energia võrreldes varasemaga ka Lätti ligi kolm korda rohkem elektrit, kokku 851 GWh. Soojusenergia müük vähenes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 69 GWh võrra ning moodustas septembri lõpuks 370 GWh.  Eesti Energiasse kuuluvate võrguettevõtete 12 kuu kodumaised kaod on majandusaasta esimese poole lõpuks vähenenud eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 11,4 protsendilt 10,5 protsendini. 2007/08. majandusaasta esimese kuue kuuga investeeris Eesti Energia kokku 1,13 miljardit krooni, millest enam kui pool investeeriti elektrivõrkude uuendamisse ning ülejäänud osa elektrienergia, põlevkivi ja vedelkütuste tootmise tõhustamisesse. Majandusaasta esimese poolaasta tähtsamate investeerimisprojektide seas olid mitmete alajaamade uuendamine, uute liitumiste ehitus, pingeprobleemide ja võrgukadude vähendamine. Elektrienergia tootmise poolelt olid peamised investeeringud seotud Narva Elektrijaamades tuhaärastussüsteemi uuendamisega. 2007/2008. majandusaasta esimese poolaasta tähtsaimateks sündmusteks on kindlasti üle-eestilise mobiilse internetiteenuse KÕU käivitamine, millega praeguseks on liitunud juba enam kui 10 000 klienti. Esimese kuue kuu sisse jäi ka klientidele elektroonilise liitumisteenuse pakkumise alustamine ning finantsaruandluse Lipulaeva tiitli võitmine teist aastat järjest.
 
Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud tootmise, ülekandmise, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas käesoleva aasta 1. aprillil ning kestab 31. märtsini 2008. Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kuue kuu vahearuandes, mis valmib novembri alguseks ning on kättesaadav Eesti Energia kodulehel. Lisainformatsioon:
Helen Attikas
Eesti Energia kommunikatsiooni arendusjuht
Tel: 71 52 255
Mob: 56 625 888
e-post: helen.attikas@energia.ee