Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon kinnitas Põhivõrgu uued võrgutasud

23.10.2007
Eile, 22. oktoobril kinnitas Energiaturu Inspektsioon (ETI) Põhivõrgu võrguteenuste uue hinnakirja. Uued võrgutasud hakkavad Põhivõrgu klientidele kehtima alates 1. märtsist 2008.

Võrreldes senise hinnakirjaga on muutunud võrgutasude ülesehitus ja sellest tulenevalt ka võrgutasude suurus. Põhivõrgu tulud elektri ülekandelt jäävad ETI kooskõlastuse kohaselt võrreldes varasemaga samasse suurusjärku ning suurenevad järgmisel aastal 0,6% võrra.

Uuendusena on võrgutasudest kaotatud võimsuse püsitasu osa. Kliendid hakkavad tulevikus maksma ainult tegelikult kasutatud ülekandeteenuse eest, mille hind sõltub teenuse tarbimisest kas tipuajal või tipuvälisel ajal. See vabastab kliendid keerulisest kohustusest ennustada terveks aastaks ette oma maksimaalset tarbimisvõimsust, millest seni olenes makstava püsitasu suurus.

Reaktiivenergia tarbimise ja võrku andmise tasustamise põhimõtetes võrreldes varasemaga muudatusi ei ole. Samuti on reaktiivenergiat puudutav hinnamuudatus kõige väiksem – võrreldes praeguse hinnaga on kasv 0,26 senti kilovarri (s/kVarh) kohta ehk 1,55%.

Klientidele, kes on põhivõrguga ühendatud 110 kilovoldiste (kV) trafode alampingepoolel (see tähendab summaarselt ligi 90% Eestis tarbitavast elektrienergiast – suurem osa Eesti kodutarbijatest ning ettevõtetest), alanevad uue hinnakirja kohaselt võrgutasud keskmiselt 10% võrra ehk 1,4 senti kilovatt-tunni (s/kWh) kohta. 110 kV pingel ühendatud kaheksale Põhivõrgu kliendile (umbes 10% Eestis tarbitavast elektrienergiast) on võrgutasude kasv keskmiselt 1,6 s/kWh kohta ehk 18%.

Kõige suurem muudatus puudutab edastustasu pingel 330 kV, mille hind muutub võrreldes senisega 1,2 korda. Nimetatud võrgutasu puudutab ühte põhivõrguga ühendatud klienti AS Nordic Energy Link, kellel tuleb 1 kWh ülekantud energia kohta hakata rohkem tasuma keskmiselt 2,6 senti

„Põhivõrgu kliendiküsitluste kohaselt põhjustas püsitasu komponent klientides rahulolematust. Oma võimsusi aasta lõikes ette planeerida on tõesti keeruline, mistõttu otsustasime ka sellest osast võrgutasudes loobuda ning kulud arvutati kliendirühmade kaupa ümber,“ kommenteeris võrgutasude uut ülesehitust ja muudatusi hinnakirjas OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali. „Alates märtsist saab määravamaks hoopis see, kas ülekandeteenust kasutatakse tipuajal või tipuvälisel ajal,“ lisas Vali.

Vastavalt kehtivale võrgutasude taotlemise metoodikale kooskõlastas ETI uued võrgutasud perioodiks 2008 kuni 2011. Võrgutasude korrigeerimine toimub selle perioodi vältel jooksvalt üks kord aastas või erakorraliselt siis, kui Põhivõrgust sõltumatult muutuvad võrgutasude sisendite hinnad.

Põhivõrgu võrgutasude üheks osaks on AS Narva Elektrijaamade elektrienergia müügihind, mis mõjutab võrgutasude suurust võrgukadude kompenseerimiseks kuluva energia ning avariireservide maksumuse läbi. Kuna hetkel ei ole AS Narva Elektrijaamade toodetava elektrienergia hinna kooskõlastamise protsess veel ETIs lõpule jõudnud, tuleb pärast uue elektrihinna kehtestamist vastavalt sellele korrigeerida ka Põhivõrgu võrgutasusid. Eeldatavasti jõustub uut elektrihinda arvesse võttev Põhivõrgu võrguteenuste järgmine hinnakiri mitte enne kui 1. juunil 2008. aastal.

Põhivõrgu võrguteenuste hinnakirja leiate: http://www.pohivork.ee/index.php?id=260

OÜ Põhivõrk on võrguettevõtja, kelle peamine ülesanne on elektrijaamades toodetud energia ülekanne kõrgepingevõrgu kaudu suurte tööstustarbijateni ning jaotusvõrkudeni, kes seejärel kesk- ning madalpingevõrke kasutades energia kodumajapidamiste ja ettevõteteni toimetavad.

Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk, kommunikatsioonijuht
Tel: (+372) 715 1209
Fax: (+372) 715 1200
GSM: (+372) 5657 5512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee
www.pohivork.ee