Iseteenindus

Selgusid Finantsaruandluse Lipulaeva konkursi parimad

12.10.2007
Rahandusministeeriumi pressiteade 12. oktoober 2007 Kaheksandat aastat korraldatud Finantsaruandluse Lipulaeva konkursil valiti välja parimad Eesti ettevõtete ja organisatsioonide majandusaasta aruanded.
   
Nagu ka eelmisel aastal, osutus üldvõitjaks börsiettevõtete seas parimaks hinnatud Eesti Energia. Avaliku sektori võitja on jätkuvalt Haigekassa. Finantssektori ja nn mitte-börsiettevõtete grupi võitsid eelmise aastaga võrreldes uued tegijad – vastavalt IF Eesti Kindlustus ja Tallinna Börs.
   
Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja organisatsioone, kelle raamatupidamise aastaaruanded ja majandusaasta aruanded on tervikuna informatiivsed, lugejasõbralikud ja vastavad hea raamatupidamistava nõuetele. Samas peaks konkurss kaasa aitama aruannete kvaliteedi jätkuvale tõusule Eestis.
   
Aruandeid hinnati neljas rühmas, millest esimesse kuulus finantssektor ehk pangad ja kindlustusseltsid; teise börsiettevõtted (v.a. finantssektor); kolmandasse avaliku sektori ettevõtted ja organisatsioonid ning viimasesse mitte-börsiettevõtted ehk kõik need, kes esimesse kolme kategooriasse ei kuulu.
   
Hindamine toimus kahes voorus: esmalt hindasid audiitorid finantsaruannete vastavust hea raamatupidamistava nõuetele. Teises voorus hindasid ajakirjanikud, analüütikud, õppejõud ja teised eksperdid iga grupi 5-6 parima majandusaasta aruande kui terviku informatiivsust ja lugejasõbralikkust.
   
Konkurssi korraldab raamatupidamise toimkond ning tänavu osales selles 63 aruannet.      
Konkursi Finantsaruandluse Lipulaev 2007 võitjad:
   
Finantssektor:
1. IF Eesti Kindlustus
2. SEB Eesti Ühispank
3. Eesti Liikluskindlustuse Fond
   
Börsiettevõtted:
1. Eesti Energia (üldvõitja) - Aastaaruanne 2006/2007 (5,39 MB, PDF)
2. Harju Elekter
3. Eesti Telekom
   
Avalik sektor:
1. Haigekassa
2. Töötukassa
3. Kaitseministeerium
   
Mitte-börsiettevõtted:
1. Tallinna Börs
2. -
3. Fortum Tartu
   
  
Lisainfo:
Liia Juhani
Rahandusministeerium
Finantspoliitika osakond
Ettevõtluse talituse spetsialist
Tel: 611 3929
liia.juhani@fin.ee