Iseteenindus

Eesti Energia augustikuu müügitulemused Eestis

18.09.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta augustis 493 gigavatt tundi (GWh), mis on 16 GWh ehk 3,3 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Positiivset mõju müügile omas Eesti üldine majanduskasv.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügihinnaks Eesti turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 498 kr/MWh.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kahanes augustis 20%, mis oli seotud AS Nitrofert tehase remondiga. Suletud turu müük oli 33 GWh ehk 9,6 % võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 5,2 % ja äriklientidele 11,2 % võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele vähenes võrreldes eelmise aasta augustikuuga 3,5 %.

Eesti Energia augustis 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 37 GWh, vähenedes võrreldes 2006. aasta augustikuuga 8 GWh ehk 17,8 % võrra.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]