Iseteenindus

Leetu planeeritava tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamine on alanud

06.09.2007

Lietuvos Energia AB kavandab uue tuumaelektrijaama rajamist seoses Ignalina tuumaelektrijaama 1. ja 2. reaktori sulgemisega. Ignalina elektrijaama 1. reaktor on juba suletud, 2. reaktor suletakse 2009. a lõpus.

Uus elektrijaam on kavas ehitada praeguse Ignalina tuumaelektrijaama naabrusesse (Kirde-Leetu - Läti ja Valgevene piiride lähedale). Uue tuumaelektrijaama elektriline võimsus on maksimaalselt 3400 MW ja soojusvõimsus 8700 MW.

Seoses Leetu kavandatava uue tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamise algatamisega ootab Keskkonnaministeerium arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi kohta kuni 26. septembrini 2007 kirjalikult aadressil Narva mnt 7a, Tallinn 15172 või e-postiga aadressil irma.pakkonen@envir.ee.

Leetu kavandatava uue tuumaelektrijaama projekti KMH programmiga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehe kaudu (http://www.envir.ee/728823 ). Lisaks on projekti ning piiriülese KMH programmiga võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn).

Lisainfo:
Irma Pakkonen
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist
626 2974
irma.pakkonen@envir.ee

Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851
brita.merisalu@envir.ee
http://www.envir.ee/